Mürşit Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda anniccha tarafından 8 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mürşit
  Mürşit Nedir?
  Mürşit Kime Denir?


  Mürşit nedir, kime denir ayetle açıklarmısınız?


  Tasavvufta tabi olunan kâmil insan örneğine mürşit denir. İslam tasavvuf ekollerinin hemen hemen tamamında müritlerini (tabiilerini ya da intisaplılarını) terbiye eden Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını Dinin esasları, Dini hayat, Tevhit, Marifetullah, konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allahta Fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden öğretmen (Kelime anlamı: irşad eden.)

  Mürşit, mürid için terbiye etmede üstlendiği rolden dolayı manevi baba sayılır. Hatta mürşide baba şeklinde de hitap edilir. Muhammed'e de sahabenin baba olarak hitap etmesiyle ilgili manevi ve gerçek babayı ayırmak üzere olan bir Kur'an âyeti şöyledir:
  [​IMG]
  Ahzab Suresi: 40 - Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir.
  [​IMG]
  Mürşitlere izafe edilen olağanüstü hâllerden (Kerametlerden) dolayı, halk arasında "Mürşit uçmaz, mürit uçurur" deyimi kullanılır.

  Mürşid Kimdir :
  Kelime anlamı olarak mürşid, irşad eden eden, eğiten, aydınlatan demektir.
  Bu deyim, insanı kamil ve tarikat şeyhi kelimeleriyle eş anlamlıdır.

  Mürşid insan ruhunu eğitmekle görevli ve yetkili kılınan kişidir. Ruh eğiticisi kendisine intisab ile eğitim isteyen kişilerin özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurur. Her öğrenciye ayrı ayrı eğitim verir, yol gösterir.

  Mürşidin Sıfatları:

  Silsilesi itibariyle Hz.Peygambere kesiksiz olarak ulaşan bir kamil mürşidden irşad icazeti almış olmak.
  Manevi zevk sahibi olmak.
  Şefkat ve himmette yüce olmak.
  Allahtan gelen her şeye razı olmuş bulunmak.
  Kendisine Allah tarafından yetenekleri bilme gücü verilmiş bulunmak