Mürşide verilen yetkiler neler?

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 12 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mürşide verilen yetkiler neler?
  Velâyet mertebesi
  Tarikat liderlerine tasarrufu

  Velâyet mertebesinin zirvesinde peygamberler bulunmaktadır. Allahu Tealanın izni ve desteği olmadan hiç bir peygamber mucize gösteremez, ayet getiremez, istediğini hidayete erdiremez, kalpleri temizleyemez. Bu hakikat Kuran-ı Hakimde açıkça belirtilmiştir.907

  Ancak ilâhi izin ve destek gelince peygamberler ölüleri diriltmiş, körlerin gözünü açmış, bir nefesle hastaları iyileştirmiş, hayvanlarla konuşmuş, cinleri emrinde çalıştırmış, bulutları istediği yere sevk etmiş, taşın içinden deve çıkarmış, denizi yol gibi kullanmış, kısa bir anda yeri göğü dolaşmış, parmakları arasından su fışkırtmış ve daha nice harikalar gerçekleştirmiştir.

  Bütün mucizeler, peygamberlerin insan ve kainat üzerindeki yetkileridir. Bunların bir kısmı, derecelerine göre peygamber vârisi olan kamil insanlarda da zuhur eder. Ancak bunun bir sınırı vardır. Onu bilmek gerekir. Yoksa, veliler hakkındaki yanlış inançlar yüzünden şirke düşülür.

  kaynaklarıyla tasavvuf
  Dilaver SELVİ
  Bazıları, kutub ve gavs olarak bilinen velilerin kainatı idare ettiğini, bütün insanlardan ve âlemden haberdar olduğunu, istediğini yapma yetkisininin bulunduğunu düşünür ve söyler.

  Bu fikir yanlıştır; tövbe edilmezse şirke ve küfre girme tehlikesi vardır. Bütün kainatı yoktan var eden ve varlığını devam ettiren Allahu Tealadır. Kainat ve insan onun elinde ve emrindedir. O dilediği şekilde yaratır, istediği gibi sevk ve idare eder.

  Ancak Allahu Teala, bu kainatta bazı mühim vazifeleri meleklerine, bazı işleri de velilerine gördürür. Bir takım işleri de başka varlıklara yüklemiştir. İrşatla görevli bir velinin işi, Allahın izniyle ölü kalpleri nur ve ilâhi sevgi ile diriltmek, kulu Yüce Rabbine sevk etmektir.

  Velinin bütün yetkisi ilâhi kadere bağlı olarak gerçekleşir. ve hepsi ilâhi izinle olur. Veli sonuç almak için sebepleri kullanır. Her işinde Allahın rızasını arar. Nazı, niyazı, dua ve avazı hak içindir.

  Allahu Tealanın kendisine ikram ettiği feyiz, nur, keşif, keramet, marifet, feraset ve duasının kabul edilir olmasını ilâhi irade ve rızaya uygun kullanır. Kul olduğunu unutmaz; haddini bilir, yetkisini aşmaz.

  Yüce Rabbine karşı boynu bükük, gönlü yanık, kalbi uyanık bir vaziyette hep onun emrini ve desteğini bekler. Elinde hangi güzel hal zuhur etse onu kendisinden bilmez, kibir göstermez, övünmez.

  Makamı ne olursa olsun veli her şeyi bilmez, bilmesi de gerekmez. Her şeyi bilmek ancak Allahu Tealaya aittir. Yüce Allah bu konuda peygamber de olsa kimseyi kendisine ortak etmez.

  Veli, Allahu Tealanın kendisine bildirdiklerini ve hak yolunda lazım olanı iyi bilir. O Allahın şahidir. Onu tanır. Onu tanıtır. Kalbin ve nefsin terbiyesinde ustadır.

  İrşat kutbu olan veli, bütün gücünü dinin yayılması ve insanların ıslahı için kullanır. Eşyayı ıslah etmek, dünya işlerini düzene sokmak, güzel geçim yolları aramak, teknik gelişmeleri takip etmek velinin birinci işi değildir. O bunları ehline havale eder.

  Bazı insanlar, baş ve bel ağrısına varana kadar her türlü derdini velinin himmet ve tasarrufu ile dindirmek ister; doktor yerine veliye gider. Kimileri, insanların cehalet, zulüm, tembellik ve ihanetleri yüzünden bozulan cemiyet hayatının mürşitlerin tasarrufu ile düzelmesini ve zalimlerin başının ezilmesini bekler, durur.

  Halbuki veliler, Allahu Tealanın koyduğu fıtrat kanunlarına uymayı takvanın bir gereği görürler. Yüce Allahın hikmetine bakarlar, tecellisine tâbi olurlar, her hâlükârda Hakkın muradını gözetirler. İlâhi rızaya uymayan talepleri de reddederler.