Mürşid nedir, Mürşid nedemek

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 25 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. Mürşid nedir, Mürşid nedemek


    Mürşid, Allah tarafından gönderildiği palavrasıyla insanların dini inançlarını sömürerek onlara kendi ideolojisi dikte eder.

    Mürşit, Tasavvufta tabi olunan kâmil insan örneği. İslam tasavvuf ekollerinin hemen hemen tamamında müritlerini (tabiilerini ya da intisaplılarını) terbiye eden Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını Dinin esasları, Dini hayat, Tevhit, Marifetullah, konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allahta Fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden öğretmendir.