Murad-ı Veli Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 18 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hacı Murad-ı Veli Kimdir Kısaca


    Hacı Murad-ı Veli 1117 doğumlu 12. yüzyılda Türkistan'dan gelerek önce Hicaz, Şam ve Şanlıurfa civarlarında, sonra da Çankırı ve Tosya bölgesine yerleşen Aliyülbeka'nın oğludur.Hacı Murad-ı Veli Çankırı, Seydi Köyü'nde doğmuştur. Babası Aliyülbeka uzun müddet Halil ur rahman'da kapıcılık yapmıştır. Halk arasında Aliyülbeka'nın ve oğlu Hacı Murad-ı Veli'nin soyunun Orta kazasının Elmalı Köyü'nde Himmet oğullarından Yusuf oğlu Hasan Doğan tarafından kopyası alınan secereye göre Hacı Murad-ı Veli'nin 12. yüzyılda yaşadığı, muhitinde islamiyetin yayılması için çalıştığı, arzu edenleri tenvir ve irşat ettiği anlaşılmaktadır. Hocalarının da Türkistan'da yetişmiş alimler olduğu bildirilmektedir. Velinin müçtehidinden İmam'ı Yusuf'a göre Necmettin Mahmud'u İfsani'den Şeyh Bedrettin'i Mahmut'dan ders gördüğü anlaşılmaktadır.

    Hacı Murad-ı Veli 1207'de ölmüştür Türbesi halk tarafından ziyaret edilmektedir. Abdulgaffar, Seydi Köyü'nde babasının türbesi yanındadır. Pir Ali Çelebi'nin Eskipazar Kazası Sadeyaka Köyü, Şıhlar Mahallesi'nde bir tekke kurduğu ve orada çalıştığı daha sonra Çubuk Kazası Selek Köyü'ne giderek orada vefat ettiği bilinmektedir.