Murabba nedir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda YAREN tarafından 8 Nisan 2010 tarihinde açılan konu


 1. murabba anlamı  Murabba aynı ölçüde dörder dizelik bendlerden oluşan nazım şeklidir.
  Murabbalarda ilk bendin dört dizesi birbirleriyle,sonraki bendlerin son dizesi ilk bendle uyaklıdır.Son dizenin her bendin sonunda aynen yinelendiği murabbalara MÜTEKERRİR MURABBA denir.
  Her bendin son dizesi ilk bendle yalnızca uyak açısından benzeşiyorsa MÜZDEVİÇ MARABBA diye tanımlanır.Murabbaların uzunlukları 4 - 8 bend arasında değişir.Konuları çoğunlukla aşk,dinsel ve didaktiktir.


  Murabbanın özellikleri

  İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiş olup 4 dizelik bentlerden oluşur.
  Bent sayısı 3 - 7 arasında değişir.
  Murabbanın uyak düzeni koşmanınki ile aynıdır.
  Bazı murabbalarda 1. Bendin son mısrası diğer bentlerin sonunda tekrar edilir.
  Övgü,yergi,dini ve didaktik konular işlenir.
  Türk edebiyatı tarihinde cumhuriyetten sonra Yahya kemal Beyatlı murabba türünde güzel örnekler yazmıştır.

  Murabba - Vay Gönül

  Gül yüzünde göreli zülf-ü semen say gönül
  Kuru sevdada yiler bi-ser-ü bi pay gönül
  Demedim mi sana dolaşma ana hay gönül
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Çin-i zülfünden umar nafe-i hoş buy murad
  Bu heva yoluna yıllarla yiler niteki bad
  Ol dahi sencileyin etmedi ben hastayı yad
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Feleğin nuş ederem nişini sagarlar ile
  Doğradı har-ı cefa bağrumu hançerler ile
  Baş koşam demez idim ben dahi dilberler ile
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Yarun itten çok uyar ardına ağyar dıriğ
  Bize yar olmadı ol şuh-u sitemkar dıriğ
  Kıldı bir dilber-i hercayiyi dildar dıriğ
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Bizi hak etti heva yoluna sevda nidelüm
  Pay-mal eyledi ol zülf-ü semen-sa nidelüm
  Kul edinmezdi güzeller bizi illa nidelüm
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Dest kütahıma baş eğmedi ol zülf-ü dıraz
  Ki oldu şeker lebüne tuti-i dil mahrem-i raz
  Vaz geldüm eğer bu gönlüm gelse dahi vaz
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Dil dilerken yüzünün vaslını candan daha yiğ
  Bir demin görür iken iki cihandan daha yiğ
  Akdı bir serve dahi ab-ı revandan daha yiğ
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Ben demezdim ki heva yoluna serbaz gelem
  Ney-i aşk ile gamın çengine demsaz gelem
  Der idüm aşk kopuzun işiderek vaz gelem
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Ahmedem kim okunur namum ile name-i aşk
  Germdir sözlerimin suzi ile hengame-i aşk
  Dil elinden biçilipdür boynuma came-i aşk
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül

  Ahmet Paşa
    2. Cevap: Murabba nedir

  Unutmaya yüz tutan bir edebiyat bilgimi tazeledim:f63:
    3. Cevap: Murabba nedir

  Teşekkürler,sayenizde edebiyat dersinden yüksek alacağım....