Münezzel ne demek

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 23 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Münezzel ne demek

  indirilmiş, inzal olunmuş, yücelerden indirilen,
  “Kur'ân, Rabbin katından hak olarak indirilmiştir." (En'âm, 6/114)
  "Bu Kur’ân, Rahmân ve Rahim olan Allah’tan indirilmedir." (Şura, 41/2)
  "Şüphesiz Kur’ân, âlemlerin Rabbi’nin indirmesidir." (Şuara, 26/192)
  Kur'ân'ın münezzel olması, onun Allah sözü olduğunu ifadesidir. Çünkü Kur'ân'ı
  Peygamberimize vahiy yolu ile Allah, indirmiştir. Kur'ân'ı vahiy meleği Cebrail
  Peygamberimizin kalbine yerleştirmiştir. (Şuara, 26/193-194) Dolayısıyla Kur'ân
  Peygamberimizin uydurduğu bir söz değildir. (Furkan, 25/4-5)