Müminin Mihengi Dürüstlük

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 6 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Müminin Mihengi Dürüstlük
  Dürüstlük ilahi Emirdir
  Müslüman Dosdoğru olmalı


  SEMERKAND dergisi ocak sayısı
  İslâm, insanı insanca yaşatmak için gönderilen ilahi bir dindir. Bu gayeye ulaşmak için birtakım kurallar koymuştur. Bu kurallar evrenseldir. Her devirde ve her yerde insanların muhtaç oldukları ilkelerden meydana gelmektedir. Bu evrensel ahlâkî prensiplerden biri de sıdk, yani dürüstlük ve güvenilir olmaktır.

  İslâm ahlâkında doğruluk ve dürüstlük, insan onurunun ve sağlıklı bir toplum yapısının vazgeçilmez şartlarından biri olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla dürüstlük, gerek fert gerekse toplum için zorunlu olan ahlâkî niteliklerin tamamını kendinde toplar.

  Dürüstlük, müminin en önemli ve en belirgin özelliğidir. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan her mümin dürüst olmak zorundadır. Zaten "mümin" kelimesinin içinde bu mana mevcuttur. Dolayısıyla kendisine güvenilmeyen ve dürüst olmayan bir mümin düşünülemez. Zira bu kelimenin bir anlamı da "güven veren"dir. Güvenilmezlik ise münafıkların özelliğidir.

  Dürüst kişi; doğru ve özü sözü bir olur, olanı olduğu gibi yansıtır, gerçeği saklamaz, bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmez veya göstermez. Dürüst olmak, samimi olmaktır.

  Kur'an-ı Kerim'de "sıdk" kelimesinin yanında "hak", "istikamet", "birr", "hidayet" gibi kelimeler de doğruluk ve dürüstlük anlamında kullanılmıştır.

  Dürüstlük ve doğruluğun en yalın şekli doğru sözlü olmaktır. Hz. Peygamber s.a.v., doğru sözlülüğün önemini vurgularken, yalan konuşmaktan da sakınmayı özenle dile getirmiştir: "Münafığın alâmeti üçtür: Söz söylediği zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder." (Buharî, Edeb, 120; Müslim, İman, 107).  KALP DE KALIP DA DOĞRU OLMALI

  İslâmiyet'te hem kalbin hem de kalıbın doğruluğu istenmektedir. Kalbi doğru olan kimsenin dili de doğru olur. Zira dil, kalbin tercümanıdır, kalpteki güzellik dile yansır.

  Efendimiz s.a.v. buyurmuştur: "Dikkat edin! İnsan bedeninde bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir!" (Buharî, İman, 39; Müslim, Müsâkât, 20)

  Doğruluk konusunda kalpten sonra dilin doğruluğu gelir. Nitekim Efendimiz s.a.v. dosdoğru olmayı emir buyurduktan sonra öğüt isteyen sahabeye dilini korumasını tavsiye etmiştir. Yine buyurmuştur:

  "Bir kişinin kalbi dosdoğru olmadıkça imanı dosdoğru hale gelmez. Kişinin dili dosdoğru olmadıkça da kalbi dosdoğru hale gelmez." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/198; Heysemî, ez-Zevâid, 165)  DÜRÜSTLÜK İLAHİ BİR EMİR

  Cenab-ı Hak, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hûd, 112) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de s.a.v, "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!" buyurmuştur. Ayrıca kâmil mümini tarif ederken şöyle buyurmuştur: "Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların emin olduğu, zarar görmediği kimsedir."

  Ayetin devamında Allah Tealâ işlediklerimizi görüp gözetlediğini belirtmekte ve zulme sapmaktan sakındırmaktadır. Yine doğruluk ve dürüstlükten saptığımız takdirde cehennem ateşine gireceğimizi ve o vakit bizim için ne bir dost ne de bir yardımcı bulunmayacağını bildirmektedir.

  Rehber ve örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber s.a.v., bir doğruluk ve dürüstlük timsali idi. Bir başka deyişle, O, olduğu gibi göründü, göründüğü gibi oldu. Onun söyledikleri ile yaptıkları arasında bir farklılık yoktu. Hayatı boyunca insanları doğruya ve doğruluğa, dürüstlük ve samimiyete sevk etmeye gayret gösterdi.

  Sahabeden Süfyan es-Sekafî r.a. kendisine gelerek, "Ey Allah'ın Rasulü! İslâmiyet hakkında bana bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın.." dedi. Bunun üzerine Efendimiz s.a.v., "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." buyurdu. Görülüyor ki Efendimiz s.a.v. doğruluk ve dürüstlüğü Allah'a imandan sonra dile getirmiş ve doğrulukla Allah'a iman arasında bağlantı olduğunu belirtmiştir.

  Semerkand Dergisi /Siraceddin Önlüer / Ocak 2012 157. sayı

  serhaber.com
  [​IMG]