mum söndü olayı nedir ne demek

'Sorularla İslamiyet' forumunda HazaN tarafından 26 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. mum söndü olayı nedir ne demek gerçekmi

  Konu hakkında kesin bir bilgim olmadığı için alıntı yaparak cevap verebilirim. Çok hassas bir konudur kimseyi kırmak, üzmek haddimiz değildir.

  Sözde “Mum Söndü” çirkinliği, Alevilere isnad edilen mesnetsiz bir iftiradır. Alevi müslümanları ve Alevilik kavramını kıymetten düşürmek ve birbirimize düşman gibi göstermek isteyen bazı dış güçlerin ve bunların içerideki yandaşlarının çirkin planlarıdır. Ve asıl amaçları, ne yazık ki;cahil sünni müslümanları böyle bir iftira ile oyuna getirip, biz Alevi canlarına karşı kandırma çabalarından ibarettir. Mesele esasen, Alevi & Sünni müslümanlarının aralarına fitne sokup, birbirine düşman gibi göstermek ve kardeşi kardeşe kırdırma planlarından başka birşey değildir. Halbuki olayın aslı astarı şudur;

  Toplumun her alanınında fitne çıkarmak isteyen kafir ve münafıkların bir çoğu Alevi & Bektaşi müslümanlarının aralarına sızmayı başarmışlar ve böylece çok rahat hareket edebildikleri bu zümrenin içinde gizli olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bunu yaparken de, bir tasavvuf, sevgi, insanlık yolu(tarikatı) olan Alevi & Bektaşi inancını da farklı anlayış ve yorumlarla anlatmışlar, özünden ve hakikatından uzaklaştırmışlardır. Son zamanlarda yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan “Ali-siz Alevilik” yine bunların başlarının altından çıkmıştır. Provokatif olaylarla sürekli gündemde tutulan Alevi-Sünni gerilimi de bu islam düşmanlarının kullandığı malzemelerden biridir. İnsan ve dost canlısı, kalender bir İslam yolu olan Türk Aleviliğini toplumun diğer kesimlerine karşı geren bu zalimler, Türkiye’deki mezhep kaynakli cepheleşmeyi sürekli körüklemişler ve kiskirtmislardir. Bu kısa ön bilgiyi verdikten sonra, meselenin izahına geçiyoruz;

  Cumhuriyet kurulduğu ilk dönemlerde devrim kanunlarının yürürlüğe girdiği, ve özel bir kanunla Türkiyedeki bütün tekke ve zaviyeler kapatılmış olduğu herkesin malumudur. Bu kapatılma içerisinde, Alevi ve bektaşilere ait tekke ve dergahlar, yani bugünkü anlamı ile Cem Evleri de ortadan kaldırılmıştır. Bu dönem içerisinde bilindiği gibi Alevi dedeleri katledilerek veya sürgün edilerek, alevi kitapları yakılarak, dergahlar kapatılarak dini bir amaç için toplanmalar ve cem ayinlerinin(zikirlerinin) yapılması engellenmekte ve yapılamamaktaydı,çünkü yasaktı. Bunun üzerine Alevi Müslümanlar da geceleri evlerde toplanıp, cem zikirlerini kimseden habersiz yapmaktaydılar. Tabii yasak olması hasebi ile çok ciddi bir tarassut ve devlet baskısı vardı. Her hangi bir evde bir cem ayini yapıldığı tespit edilse, hemen karakola götürülüp ya dayak atılır, ya da mahkemeye sevkedilirlerdi. Bu yüzden, evlerde toplanıldığında dışardan belli olmasın diye perdeler çekilir ve çıralar(eskiden elle taşınan lamba) yakılırdı.

  Gelelim karalama olayına; Yukarıda da bahsedildiği gibi, Alevi köylerinde cem zikir ayinleri sorun olmadan yapılmaktaydı. Ancak merkezlerde, özellikle Alevi&Sünni müslümanların iç içe yaşadıkları bölgelerde, birbirlerine karşı kışkırtılmaya, dolayısı ile bu iftira ve karalamalara çok elverişli bir ortam bulunmaktaydı. Ve Maalesef, islam karşıtları, yıllarca beraber yaşamış bu islam meşreplerini birbirine düşürüp, her iki tarafıda biri birine karşı kışkırtıp, siyasi ranttan tutun, menfi çok farklı amaç ve bölücü fikirlerle, toplum üzerinden rant elde etme ve kötü ahlakı yayma amaçlı, bu milletin değerlerine saldırmışlardır.