mülkiyet karinesi ispatı nasıl yapılır

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aderito tarafından 9 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. mülkiyet karinesi ispatı nasıl yapılır

    İstihkak Davalarında Mülkiyet karinesi
    Bir veya fazla taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer

    İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir