Mülk Suresi Arapça Okunuşu

'Dualar ve Faziletleri' forumunda anniccha tarafından 21 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. Mülk Suresi Arapça Okunuşu ve Meali
  Tebareke Suresi Arapça Okunuşu ve Meali
  Mülk (Tebareke) Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Arapça Okunuşu

  Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm

  (1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli seyin kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin (4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve atedna lehüm azâbes seiyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve biselmasiyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem yetiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min seyin in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev nakilü ma künna fiy ashabis seiyr (11) faterefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr (12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümülarda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümülarda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba fesetalemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli seyin basiyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym (23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssema velebsâre velefideh kaliylen ma teskürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiylardi ve ileyhi tuhserûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn (26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu fesetalemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen yetiyküm bimâin meiyn (Allâh-u Rabbül Alemin)

  Anlamı:

  1. Hükümrânlik elinde olan mukaddes ve mubarektir; ve her seye gücü yeter.
  2. Hanginizin daha iyi is isledigini belirtmek için hayati ve ölümsonrasini yaratan Odur. Azîz ve Gafûrdur.
  3. Gökleri yedi tabaka halinde yaratan Odur. Rahmanin bu yarattiginda bir düzensizlik asla göremezsin. Gözünü çevir bak, bir kere daha bak, bakalim bir düzensizlik görecek misin?..
  4. Sonra tekrar tekrar çevir bak gözünü, ama asla göremiyecek aradigini ve yorgun, bitkin dönecek gene kendine!..
  5. And olsun ki, gögü yildizlarla bezedik ve bazilariyla seytanlarin taslanmasini sagladik: onlara yalin ates azabini hazirladik.
  6. Rablari gerçegini örtenlere cehennem azabi vardir; o ne berbat sonuçtur!..
  7. Bunlar cehenneme atildiklari zaman, gümbür gümbür gürültüsünü duyarlar; kaynama sesidir bu!..
  8. Ve cehennem (ehli) hiddetinden parçalanacak gibi olurlar. Her bir bölük atildikça sorarlar cehennem melekleri: Sizi uyarici gelmemis miydi!..
  9. Onlarda cevablarlar: Evet, bize uyarici geldi, ama onu yalanlamistik!.. Allâh hiç bir sey inzâl etmemistir, siz aldanmissiniz, demistik.
  10. Ve derler; eger söz dinleyip aklimizi kullansaydik bu çilgin atesli cehennemde olmazdik.
  11. Böylece yaptiklarini itirâf ederler. Uzak olsun bu cehennemlikler.
  12. Gaybin kendisi olan Rablerine karsi hasyet duyanlar bagislanmayi ve büyük mükafaatlari hakkedenlerdir!..13. Sözünüzü ister içinizde tutun, ister açiklayin; hep birdir. Suûrunuzdakini O bilir!..
  14. Hiç bilmez mi onu yaratan?.. O lâtîf olarak haberdardir herseyden.
  15. Yeryüzünü yasiyacaginiz biçimde altiniza seren Odur. Yeryüzünde gezin, dolasin, ihsan ettigi riziktan faydalanin ve Ona döneceginizi bilin!..
  16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesine karsi güvencede misiniz?.. O durumda yer harekete geçer;
  17. Yoksa göktekinin basiniza tas yagdirmasina karsi mi güvencedesiniz?.. Anliyacaksiniz bu uyarinin manâsini.
  18. Andolsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamislardi. Inkârlarinin sonucu dehsetti!..
  19. Üzerlerine kanat çirpan dizi dizi kuslari görmezler mi. Onlari uçuran Rahmandir!.. Süphesiz ki O, seyin bizatihi kendisi olarak görür her seyi!..
  20. Rahmana karsi size yardim edecek ordulariniz mi var!.. Gerçegi örtenler aldanmistir ve aptalca bir gurur içindedirler.
  21. Ya, Allâh rizkinizi keserse, kim verecek size onun kestigini?.. Onlar, nefret ve azginlik halinde ileri gidenlerdir.
  22. Yüzüstü kapanip sürünen mi yoksa ayakta önünü görerek yürüyen mi dogru yol üzeredir?..
  23. De ki: Sizi yaratan, size kulak, göz ve kalp veren Odur. Ne kadar az sükrediyorsunuz?..
  24. De ki: sizi yeryüzünde çogaltan Odur ve Onun indinde hep bir araya toplanacaksiniz.
  25. Derler ki; Tehdidiniz dogru ise, ne zaman gerçeklesecek?..
  26. De ki; Bunun bilgisi Allâha aittir!.. Ben sadece apaçik uyariciyim.
  27. Tehdit edildikleri seyin yaklastigini gördüklerinde, inkârcilarin yüzleri kararacak, kendilerine, iste arayip sordugunuz buydu, denilecektir!..
  28. De ki; Allâh, beni ve benimle olanlari helâk edecek ya da rahmetine erdirecek olsa; acaba inanmayanlari elim azaptan kim koruyabilir?..
  29. De ki; O Rahmandir, Ona imanliyiz ve Ona güveniyoruz. Bileceksiniz elbet apaçik gerçekten sapmis olan kimmis.
  30. De ki, suyunuz çekilecek olsa yerin dibine, kim size bir pinar verebilir?.. (Allâh-u rabbül âlemiyn)