Muhyiddin-İ Dûsti Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 16 Ara 2012 tarihinde açılan konu

  1. Muhyiddin-İ Dûsti Kimdir


    Muhyiddîn-i Dûstî hazretleri, Seyyid Cemâleddîn Muhammed Ezherînin halîfelerindendir. İranda, Hazar Denizinin güneybatı sâhili boyunca uzanan Geylân bölgesinde yetişti.Muhyiddin-İ Dûsti 1360 (H.762) senesinde yine Geylân bölgesinde bulunan İsâr köyünde vefât etti.

    Muhyiddîn-i Dûstî, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki:

    İyilik yapana teşekkür edileceğini, herkes bilir. Bu, insanlık îcâbıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sâhibleri, büyük bilinir. O hâlde, her nimetin hakîkî sâhibi olan Allahü teâlâya şükr etmek, insanlık îcâbıdır. Aklın lüzûm gösterdiği bir vazîfe, bir borçtur. Fakat, Allahü teâlâ, her ayıp ve kusûrdan uzak, insanlar ise, ayıp kirlerine ve noksanlık lekelerine bulaşmış olduğundan, Onunla hiç münâsebetleri, alâkaları yoktur. Onu nasıl büyük bileceklerini, nasıl şükredeceklerini anlayamazlar. Ona karşı söylenmesini güzel sandıkları şeyler, Ona çirkin gelebilir. Onu büyültmek, hürmet etmek sandıkları, hakâret ve küçültmek olabilir. Ona hürmet ve şükür şekilleri, yine Ondan bildirilmedikçe, Ona lâyık olacağına güvenilemez ve Onun kabûl edeceği bir ibâdet olamaz. Çünkü, insanların hamd etmeleri, Ona belki hakâret olur. İşte, Onun tarafından bildirilen, tazîm, hürmet ve şükür şekli, Peygamberlerin bildirdikleri dinlerdir. Ona kalb ile yapılacak hürmetler, dinde bildirilmiş, dil ile yapılacak şükürler, orada gösterilmiştir. Her uzvun yapacağı işleri, açık ve geniş olarak, beyân buyurmuşlardır...