Muhtarın görevleri nelerdir

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. muhtarın ne gibi görevleri var, muhtarın görevleri hakkında bilgi, muhtar ve görevleri

  Mahalle Muhtarının Görevleri

  1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

  2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

  3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

  4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

  5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

  6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

  7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

  8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

  9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

  10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.

  Köy Muhtarının Görevleri .

  Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır:
  1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;
  2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);
  3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;
  4 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;
  5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;
  6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;
  7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;
  8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.
  9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;
  10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;
  11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;
  12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);
  13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;
  14 - İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak;
  15 - Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;
  16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.
   


Similar Threads: Muhtarın görevleri
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Depremden Sonra Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir 6 Haziran 2014
Sosyal Konular Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir 6 Mart 2013
Sosyal Konular İçişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? 4 Mart 2013
Sosyal Konular Belediye Başkanının Görevleri Kısaca 2 Mart 2013
Sosyal Konular Valinin Görevleri Nelerdir Kısa 1 Mart 2013