Muhammed Sıddık Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 2 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Muhammed Sıddık Kısaca Hayatı


    Anadoluda yetişen büyük velîlerden. 1719 (H.1131) senesinde İstanbulda doğdu. Büyük velî Neccârzâde Mustafa Efendinin oğludur. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Muhammed Sıddık, ilim ve tasavvuf yolunu babasından ve Mustafa Fenciyi Efendiden öğrendi. Nakşibendiyye ve Halvetiyye yollarının büyüklerindendi. Tasavvuf yolunda icâzet aldıktan sonra Hüdâî Dergâhında talebe yetiştirmeye, ilim ve feyz vermeye başladı. Babasının vefâtından sonra yerine geçerek Rumelihisarındaki yalısında talebe yetiştirmeye devâm etti.

    Muhammed Sıddık Efendi 1794 (H.1208) senesinde Rumelihisarındaki dergâhında vefât etti. Sinan Paşa Câmiinin kuzey duvarı üzerindeki mescidinde babasının yanına defnedildi.

    Sevenlerinden biri ziyâret etmek maksadıyla huzûruna gelmişti. Mustafa Sıddık Efendi o zâtı görünce; “Arkadaşın falan zât üç güne kadar makam sâhibi olacak. Git kendisine müjdele. buyurdu. O da gidip durumu müjdeledi. Üç gün sonra Allahü teâlânın izniyle dediği gibi oldu.

    Muhammed Sıddık Efendinin şiirlerinin toplandığı bir Dîvânı ve Esfâr-ı Erbaa isimli bir eseri vardır.