Muhammed Sıddık Keşmi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 3 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Muhammed Sıddık Keşmi Kimdir


    Muhammed Sıddık Keşmi Hindistanda yetişen evliyânın büyüklerinden, İranda Bedahşânın Keşm kasabasından olup, Hidâye ismi ile meşhûrdur. Muhammed Sıddık Keşmi Doğum târihi bilinmemektedir. Küçük iken, Hân-ı Hânân Abdürrahîmin sohbetinde bulundu.Muhammed Sıddık Keşmi Bunun vâsıtası ile Hâce Bâkî-billahın sohbeti ile şereflendi. Bu hocasının vefâtından sonra, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbeti ve hizmetine kavuştu. Evliyâlıkta, “Vilâyet-i hâssa ismi verilen en yüksek makamlar ile müşerref oldu.Muhammed Sıddık Keşmi 1032 (m. 1622) senesinde, izin alarak hacca gitti. 1050 (m. 1640) senesinde vefât etmiştir.