Muhammed Kudame Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 17 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


  1. Muhammed Kudame Kimdir


    Muhammed Kudame Kimdir, Kısaca Hayatı

    Muhammed Kudame Velî ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi Muhamed, künyesi Ebû Ömerdir. İbn-i Kudâme ismiyle de tanınmıştır. Babasının adı Ahmeddir. 1134 (H. 528) senesinde doğdu.

    Muhammed Kudame Küçük yaşta tahsîle başlayan İbn-i Kudâme, önce Kurân-ı kerîmi ezberledi. Ebû Amrdan, babasından ve birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi. Sonra Mısıra gitti. Orada Hanbelî mezhebi fıkıh bilgilerini öğrendi ve Ali ibni Berîden nahiv ilmini okudu. Kendi hattı, yazısı ile çok kitabı yazıp çoğalttı. Bunlardan bâzıları şunlardır. Ebû Nuaym İsfehânînin Hilyet-ül-Evliyâsı ile, Tefsîr-i Begavî, El-Mugnî, El-İbâne, El-Hırakî ve Kurân-ı kerîmi defâlarca yazdı. Bunları yazdığından dolayı hiçbir ücret almadı. Yazısı çok serî olduğundan, bir günde formalarca yazı yazardı. Hâfız Abdülganî bin Abdülvâhid el-Makdisî onun rivâyetlerinden olan kırk hadîs-i şerîfi toplamıştır.

    Muhammed Kudame 1210 (H.607) yılında Dımeşkda vefât etti.