Muhammed Huccetullah Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 12 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


  1. Muhammed Huccetullah Kimdir


    Muhammed Huccetullah Kimdir Hayatı

    Muhammed Huccetullah on yedinci yüzyılda Hindistanda yetişen evliyâdan. Muhammed Huccetullah 1625 (H.1034) senesinde Serhendde doğdu.İsmi, Muhammed Nakşibend, lakabı ise, Huccetullahtır. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu ve Urvetül-Vüskâ Muhammed Masûm Fârûkî hazretlerinin ikinci oğludur. Tasavvufta Huccet ismi verilen pek yüksek makamların sâhibi idi.

    İmâm-ı Rabbânî hazretleri Muhammed Huccetullahın doğumundan bir süre önce Muhammed Masûma; “Bu yakınlarda doğacak oğlun yüksek marifetlere ve sırlara kavuşacak, Zamânındaki insanlarının anlamaktan âciz olacakları bir insân-ı Kâmil olacaktır. dedi. Hakîkaten kısa bir müddet sonra doğan çocuğa Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin ismini verdiler. Babası Muhammed Masûm Fârûkî, Muhammed Nakşibendi küçük yaştan îtibâren iyi bir tahsile tâbi tuttu. Tefsir, hadis, fıkıh, bunların yanısıra zamânın fen ilimlerini en mükemmel şekliyle öğretti.

    Muhammed Huccetullah 1703 (H. 1115)de vefât etti.