Muhammed Fethi Ali Efendi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 23 Ekim 2012 tarihinde açılan konu  1. Muhammed Fethi Ali Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı

    İstanbulda yetişen âlimlerden. Evliyâdan, Kuşadalı İbrâhim Halvetinin talebesidir. Aslen Ruscukludur. İsmi, Muhammed Fethi Ali bin Osman bin Muslihuddîn Ruscukîdir. Osman Beyzâde nâmıyla anılır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1274 (m. 1857) senesinde İstanbulda vefât etti. Mezârı Eyyûb Sultandadır.

    Fethi Ali Efendi, tahsilini İstanbulda yaptı. Zamanın âlimlerinden okudu. Evliyâdan Kuşadalı İbrâhim Halvetinin sohbetine kavuştu. Kendisinden Halvetî yolunun edebini öğrendi. İlim ve ahlâkta kemâle gelip icâzet aldı.

    Zâhirî ilimlerden maksat, itikâdı, Ehl-i sünnet ve cemâat âlimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek, güzel ahlâkla ahlâklanıp, kötü ahlâktan uzak olmak ve sâlih ameller işlemektir.

    Fethi Ali Efendinin yazmış olduğu eserlerinden bazıları şunlardır: 1- El-Hayr-ül-hasene fî Şerh-il-müşteşâr, 2-Terceme-i Kelâm-i erbaîn-i hazret-i Ali, 3- Hilye-i Sultanî. 4- Sermâye-i necât, 5- İlm-i tabakât-ül-arz, 6-Terceme-i Nesâih-i Eflâtun, 7- El-Âsâr-ül-aliyye fî hazâin-il-kütüb: Bu eserde İstanbul kütüphânelerinde bulunan kitapların isimlerini yazmıştır. Birinci cildi yazılabilen eser, Bâyezîd Umûmî kütüphânesindedir. 8- Şiirleri de vardır.