Muhammed Bin Ka’b El-Kurazi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 14 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Muhammed Bin Kab El-Kurazi Kimdir


  Muhammed Bin Kab El-Kurazi Kısaca Hayatı  Tâbiîn devrinin meşhurlarından ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Kab bin Selîm bin Esed, künyesi Ebû Hamzadır. Ebû Abdullah da denilmiştir. Babası Benî Kureyza isimli yahûdî kabîlesinden alınan esirlerden olduğu için el-Kurazî lakabı ile tanınmıştır. Muhammed bin Kab, Evs kabîlesine sığınanlardandır. Medînede yetişen âlimlerden olduğundan el-Medenî denilmiştir.

  Tâbiînin büyük âlimlerden olan İbn-i Kab, 660 (H.40) senesinde hazret-i Alinin hilâfetinin sonlarında doğdu. Sonra Kûfeye yerleşti. Tekrar Medîneye geldi. 726 (H.108) senesinde Medîne-i münevverede bir mescidde hadîs-i şerîf okuturken tavanın yıkılması üzerine cemâattan bir kısmı ile berâber enkâz altında kalarak vefât etti. Vefât târihi olarak değişik seneler de bildirilmiştir. Peygamberimiz zamanında doğduğu rivâyeti, ona âit olmayıp babasının doğumu içindir.

  Ömrünü, ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirmiştir. Bir müddet Kûfeye gidip, orada kaldı. Sonra Medîne-i münevvereye dönmüştür. Eshâb-ı kirâmdan birçok zât ile görüşüp onlardan ilim almıştır. İlimdeki hocaları Eshâb-ı kirâmdır. Abbâs bin Abdülmuttalib, Zeyd bin Erkam, Abdullah ibni Mesûd, Amr bin Âs, Ebüdderdâ, Fedâle bin Ubeyd, Mugîre bin Şube, Ebû Hureyre, hazret-i Âişe ve daha birçok Sahabîden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Kendisinden de kardeşi Osman, Hâkem bin Uteybe, Yezîd bin Ebî Zeyyâd, Mûsâ bin Ubeyde, Ebû Maşer, Ebû Câfer-i Hutamî, gibi birçok zât rivâyette bulunmuşlardır. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfleri, meşhur Kütüb-i Sitte imamları, kitaplarına almışlardır.

  Hikmetli sözleri çoktur. Herkese nasihat ederdi. Kendisine gelip soranlara cevap verirdi. Birgün Muhammed bin Kabdan sordular: “Hangi huylar mümini alçaltır? Buyurdu ki: “Çok konuşmak, kendisinde sır olarak bulunanları açıklamak ve herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür.