Muhammed Avfi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


  1. Muhammed Avfi Kimdir


    Muhammed Avfi Kısaca Hayatı


    Şâfiî mezhebi âlimi ve büyük velîlerden. İsmi, Muhammed bin Muhammeddir. Eshâb-ı kirâmdan ve Aşere-i mübeşşereden (dünyâda iken Cennet'le müjdelenen on kişiden biri) olan Abdürrahmân bin Avf hazretlerinin neslindendir. Künyesi Ebül-Feth, lakabı Şemsüddîndir. İbn-i Atiyye diye de bilinir. Mısırın İskenderiyye şehrinde, 1415 (H.818) senesi Muharrem ayında dünyâya geldi.

    İbn-i Atiyye 1534 (H.941) senesinde Şamın Şevîke yakınlarındaki Kasr-ul-Cüneyd denilen yerde vefât etti. Kılınan cenâze namazından sonra burada defn edildi.

    İbn-i Atiyye çok talebe yetiştirdi. Zamanının büyük kısmını ders vermekle geçirirdi. Çok Kurân-ı kerîm okurdu. İlminin yüksekliği yanında gâyet yumuşak sözlü ve alçak gönüllü idi. Bütün güzel huylarla süslenmişti.