Muğla İlinin tarihi yerleri

'Bunları biliyormusunuz' forumunda zamaneanne tarafından 6 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. muğlanın tarihi yerleri

  Muğla İli Tarihi Yerleri

  Ulu Cami

  Menteşeoğullarından İbrahim Bey tarafından 1344de yaptırılmış olup, en eski Türk eserlerindendir. Çeşitli zamanlarda yapılan tamirler yüzünden orijinalliğini kaybetmiştir. Muğlanın en büyük camisidir.

  Kurşunlu Cami

  Esseyyid Şucâeddîn tarafından 1494te yaptırılmıştır. 1853te gördüğü tamir sırasında kubbesi kurşunla kaplanınca, Kurşunlu Cami diye meşhur oldu.

  Şeyh Cami

  Şeyh Bedreddîn tarafından 1565te yaptırılmıştır. Minaresi 1806da eklenmiştir. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür. Şeyh Bedreddîn mezarı caminin haziresindedir.

  Şemsiana Türbesi

  Muğlanın Saburhâne mahallesindedir. Birkaç kere kaldırılmak istendiyse de muvaffak olunamadı. Şemsiana, Muğla ilinin içme suyunu getirmiş olmasıyla meşhur olmuştur.

  Hamursuz Dede Türbesi

  Türbede 1380-1450 senelerinde yaşayan Hamursuz Dede isimli bir zât metfundur. Aynı isimle anılan bir tepenin üzerindedir. Rivâyete göre Kurbazâde Medresesi mutfağında hamur işlerine baktığı ve hamura maya katmadığı için Hamursuz lakabıyla meşhur olmuştur.

  Keramos Kalesi

  Muğlanın 64 km güneydoğusunda Keramosta eski çağlardan kalma bir kaledir.

  Marmaris Kalesi

  On altıncı asırda Kanuni Sultan Süleyman Han koydaki yarımada üzerine yaptırmıştır.

  Mozule Anıtı (Mausoleum)

  Dünyanın yedi harikasından biri sayılan bu anıt Bodrumdadır. M.S. 353 senesinde Karia Kralı Mausales adına yaptırılmıştır. Anıtkabirdir. Burada 19. asırda kazı yapan İngilizler, bulunan heykelleri British Museuma götürmüşlerdir. Anıtın yalnız yeri, temelleri ve bazı kabartmalı sütunlar kalmıştır. Londradaki müzede bulunan bu anıt 44 metre yükseklikte, beyaz mermerden 24 ayak merdivenle çıkılan yuvarlak bir kaideye oturmuş ve zamanla zelzeleden yıkılmıştı.

  Tiyatro

  Mozolenin karşısında Göktepe denilen yerdedir.
  Ayrıca Agora, Mars Tapınağı ve Kilise Bodrumdaki eski eserlerden başlıcalarıdır.

  Myndos Şehri Harabeleri

  Bodruma 23 km uzaklıkta bulunan Gümüşliktedir.

  Ören Harabeleri

  Eski çağlara ait bir şehir harabeleridir. Milas yakınında deniz kenarındadır. Eski Keranos şehri kalıntılarıdır.


  Konakaltı Hanı

  19.yy a tarihlenen sivil mimarlık örneği bu han ahşap ağırlıklı bağdadi bir yapıdır. Üst kat şehre ticaret yapmaya gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konaklaması için kullanılmıştır. Alt katta dükkânlar, hayvan damları ve ambarlar yer almaktaydı. Muğla Belediyesi himayesinde Ağa Han mimarlık ödülü sahibi Nail Çakırhan gözetiminde restore edilen han, günümüzde Muğla Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kültürel ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.

  Sanat Evi (Müftüler Evi)

  Yapım tarihi yaklaşık olarak yüzyıl öncesine dayanır. Kentin kütür ve sanatını yansıtan örneklerin sunulduğu bir mekân olarak 2003 yılında Muğla Sanat Evi olarak hizmet vermeye başladı.

  Mabolla Kalesi

  Muğla kentinin yaslandığı tepe doruğunda yerleşik olan Mabolla Kalesi, özellikle doğu, güney ve batı yönlerde savunmaya son derece elverişli konumuyla 1. bin başlarına uzanabilecek önemli bir yerleşim merkezi özelliğinde. Mevcut kalıntılar tepede Klasik çağlardan Bizans Dönemi içlerine dek uzayan kesintisiz bir yerleşimin varlığını göstermektedir.