Mufassal ne demek

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 26 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Mufassal ne demek

  Tafsilatlı, izahlı, geniş malumatlı, kısımlara ayrılıp anlatılmış.
  "O Allah ki size Kitab'ı açıklanmış olarak indirdi." (En'âm, 6/114)
  Ayette geçen kitaptan maksat Kur'ân'dır. Mufassal olması Kur'ân'ın bir niteliğidir.
  " Bu Kur’ân, ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (ve her şeyden) hakkıyla haberdar
  olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış sonra da ayrı ayrı
  açıklanmış bir kitaptır." (Hûd, 11/1)
  "Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’ân olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir
  kitaptır." (Fussılet, 41/3; bk. Yunus, 10/37)
  "Mufassal" kelimesi, Kur'ân'ın (a) surelere, surelerin ayetlere; ayetlerin emir, nehiy,
  helal, haram, sevap, günah, ceza, hak ve batıl, doğru, yanlış, hidayet, dalalet, iyi, kötü, takva,
  adalet, zulmü, itaat, isyanı ve benzeri çeşitli alanlarla ilgili hükümleri, öğüt, kıssa, haber, vaat
  ve uyarıları kapsayan içeriklere ayrılmış olması; Allah’ın varlığı ve birliği, peygamberlik,
  öldükten sonra dirilip Allah huzurunda toplanılacağına dair delilleri ihtiva etmesi; (b) Kur’ân
  ayetlerinde insanların dünya ve ahiret hayatlarında muhtaç oldukları şeylerin, helâl ve
  haramların ana hatlarıyla veya yerine göre ayrıntılı olarak açıklanmış olması; (c) Kur’ân
  ayetlerinin yirmi üç yılda ihtiyaçlara göre parça parça inmiş olmasıdır.