Müeyyedzade Abdürrahim Çelebi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 3 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Müeyyedzade Abdürrahim Çelebi Kısaca Hayatı


    Müeyyedzade Abdürrahim Çelebi Kânûnî Sultan Süleymân zamanında yaşamış büyük bir alim ve velidir. Halk arasında hacı Çelebi diye de bilinir.

    Hacı Çelebi, her türlü güzel ahlâkı kendinde toplamış, ilim ve ameli kendisinde birleştirmiş bir zât idi. Tasavvuf bilgilerini, dînî ilimleri ve zamânının fen bilgilerini çok iyi bilirdi. Hüsn-i hat sanatında da çok ustaydı. Yüksek hâller ve mânevî makamlar sâhibiydi. Pekçok kerâmetleri görüldü ve bunlar halk arasında meşhûr oldu. Hocası Muhyiddîn İskilîbî'nin kızıyla evlendi. Bu evlilikten, Ali Çelebi adında bir oğlu oldu. Bir oğlu daha olup, küçük yaşta vefât etti.

    Kaynaklarda doğum târihi bildirilmemektedir. 1537 (H.944) senesinde İstanbul'da vefât etti. Kardeşi Müeyyedzâde'nin yanına, Eyyûb Sultan civârına defnedildi.