Mudanya ateşkes görüşmelerinde en çok hangi konu üzerinde tartışılmıştır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 8 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


  1. Mudanya ateşkes görüşmelerinde en çok hangi konu üzerinde tartışılmıştır

    Cevap: Mudanya ateşkes görüşmelerinde en çok hangi konu üzerinde tartışılmıştır

    Müttefikler ise 27 Ekim tarihli notlarında konferansın Lozan'da yapılmasını istemişler ve konferansa T.B.M.M hükümetinin yanı sıra İstanbul hükümeti'ni de davet etmişlerdi.

    Mudanya Mütarekesi görüşmeleri sırasında teati edilen notalarda barış görüşmeleri için Lozan'da bir konferansın toplanmasına karar verilmişti. Barış görüşmeleri bir yandan Türkiye; diğer yandan İngiltere, Fransa, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya katılacaktı. Konferansa Türkiye'nin isteği üzerine boğazlar ile ilgili sorunların görüşmelerine katılmak için Sovyet Rusya ve Gürcistan davet edildi. A.B.D, konferansta gözlemci bulundurdu. Bulgaristan'ın Ege Denizi'nde bir mahreci bulundurması konusu görüşülürken bu devletin bir temsilcisi de görüşmeler...

    Türk Orduları bir yandan İzmir'e girerken bir yandan da İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyorlardı. Başkomutan, büyük devletlerden biri veya bir kaçı ile savaşa girmeden, Boğazlar bölgesini güvenlik altına almak, Yunan Ordusu'nun buralara gelmesini engellemek ve Trakya'da yapılacak olan bir harekat ve İtilaf Devletleri'ni, Türk isteklerini kabule zorlamak için gerekli hazırlıkları yapmış ve komutanlara gereken emirleri vermişti.