Molla Yegan Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 8 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


  1. Molla Yegan Kimdir

    Molla Yegan Kimdir, Kısaca Hayatı

    Osmanlı devrinde yetişen büyük veli ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Yegân bin Armağan bin Halîldir. MollaYegân diye meşhûr oldu. Aslen Aydınlı idi. Doğum târihi bilinmemektedir. 1453 (H.857) târihinde Bursada vefat etti. Vefât târihi ile ilgili başka rivâyetler de vardır. Bursada Yıldırım İmâreti yanındaki mektebe defnedildi. Bugün mezarından eser yoktur.

    Ömrünü, ilim öğrenmek ve öğretmekle, Allahü tealaya ibâdet etmekle geçiren Molla Yegân, pekçok talebe yetiştirdi. Yetiştirdiği talebeleri arasında; başta oğulları Yegânzâde Mehmed Paşa ve Yegânzâde Molla Sinâneddîn Yûsuf Bâlî olmak üzere; İstanbulun ilk kâdısı Hızır Bey, Karamanlı Küçük Yâkup, İbn-ül-Hatîb Molla Taceddîn İbrâhim, Ayasolug Çelebisi Molla Mehmed, Molla Halîl Hayreddîn, Hacı Hasan-zâde Molla Mehmed, Şeyhulislâm Efdalzâde Hamîdüddîn gibi âlimler vardı.