Molla Hayali Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 7 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


  1. Molla Hayali Kimdir
    Molla Hayali Kimdir, Kısaca Hayatı

    Fatih Sultan Mehmed Han devrinde yetişen Hanefî mezhebi âlim ve velîlerinden. İsmi Ahmed bin Mûsâ er-Rûmî, lakabı Şemseddîndir. İznikli olup 1448 (H.852) senesinde doğduğu tahmin edilmektedir. Molla Hayâlî mahlası ile meşhurdur. 1481 (H.886) senesinde vefât etti. Kabri Bursadadır.

    İlk tahsilini kâdı olan babasında yaptı. Sonra, Bursa Sultaniyyesinde müderris Hızır Beye talebe oldu. Ayrıca derslerinde onun muâvini, yardımcısı idi. Aklî ilimlerdeki anlayışının yüksekliğinden, akranları arasında, parmakla gösterilirdi. Zekâsı çok keskin olup, en ince meseleleri hemen kavrardı. Hızır Beyin kızı ile evlendi. Bazı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, günde 30 akçe ile Filibe Medresesine tayin edildi.İznik Medresesi müderrisi MollaTâceddin vefât ettiğinde, Fatih Sultan Mehmed çok üzülmüştü.Mahmûd Paşaya;Yerine, onun gibi yüksek bir âlim bulunup tayin edilsin.emrini verdi. O mecliste, Mahmûd Paşanın hatırına Molla Hayâlî geldi. Durumu padişaha arz edip, onun hakkında bilgi verdi.