Molla Halil Si'ridi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 4 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


  1. Molla Halil Si'ridi Kimdir
    Molla Halil Si'ridi Kimdir, Kısaca Hayatı

    Molla Halil Si'ridi Evliyanın büyüklerindendir. Tefsir, fıkıh, hadîs ve tasavvuf âlimi. İsmi, Halil bin Hüseyin es-Siridî el-Ömerî el-Kürdî eş-Şafiîdir. 1750 (H.1164) senesinde Bitlis yakınlarında Hizânda doğdu.

    Tahsîle başladığı sıralarda, babası Molla Hüseyin onu Sofiyye-i aliyyeden olan büyük âlim Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretlerinin huzûruna götürdü. Onun duâ ve teveccühlerine mazhar oldu. Yaşadığı bölgenin âlimlerinden ilim öğrendi. En meşhûr hocası Molla Mahmûd Behdînî hazretleriydi. Babasının ilminden de çok istifâde etti.

    Molla Halil Si'ridi 1843 (H.1259) senesinde Siirtte vefat etti. Kabri Siirtte olup, ziyaret edilmektedir.