Moleküler Biyoloji

'Ders notları' forumunda Öznur tarafından 16 Ekim 2008 tarihinde açılan konu


  1. Moleküler Biyoloji


    Moleküler biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede tetkik eden biyoloji dalı.
    Moleküler biyoloji son yıllarda önem kazanan genetik, biyokimya, hücre biyolojisi ve biyofizik gibi dalların gelişmesiyle ortaya çıktı. Canlı organizmada hayati önemleri oldukça fazla olan nükleik asitler, proteinler ve enzimlerin yapılarının tamamen aydınlatılması moleküler biyolojinin ilgi alanıdır. Bu maksatla X ışınları difraksiyonuelektron mikroskobu gibi ileri tekniklerden faydalanılırdı. İnsan ve diğer canlıların genomlari aydınlanmaya başladıktan sonra moleküler biyolojinin genel ilgi alanı canlılardaki proteinleri ve onlarin üstlendikleri görevleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri anlamaya yönlenmiştir. Bu günlerde moleküler biyoloji hergün ortaya çıkan yeni yöntemlerin yardımıyla hızlı bir gelişme sürecine girmiş ve hem tıp dünyasında özlemle beklenen hastalıkların gerçek nedenleri anlaşılmaya başlanmış hem de bilim kurgu filmlerinde dahi öngörülememiş biyoteknolojik ve biyonik gelişmelerin yolu açılmıştır. Son günlerde DNA mikroçipleri ile binlerce genin bir anda ve ekspresyon profillerinin alınması olası hale gelmiş, gerçek zamanlı PCR ile gen ekspresyonunun hem nitel hem de nicel olarak incelenebilmesi, floresan antikor ve protein teknolojileri, bu floresan proteinlerin hücre içinde sentezlenmesiyle veya ilgilenilen proteinlere kaynaştırılmasıyla proteinlerin hücre içinde takibi mümkün olmuş ve hangi hücrelerin hangi şartlar altında bu proteinleri nasıl ve nerede kullandığının anlaşılmasını sağlamıştır. Bir çok hücre türünün kültüre edilmesi araştırmacıların ufkunu genişletirken genetik hayvan deneyleriyle bire bir hangi genetik faktörlerin hangi sorunlara yol açtığını anlamak oldukça kolaylaştırmıştır. Rekombinant DNA teknolojileri ile canlılar arası gen alış verişi mümkün olmuş ve tarım ilaç sanayi gibi birçok alana hizmet edecek ürünlerin üretilme yolu açılmıştır. Kök hücre ve genetik hayvan modellerinindeki çalışmalar gelecekte birçok hastalığın gerçek anlamda tedavi edilebilmesini sağlayacaktır. Bütün bunları ve daha fazlasını moleküler biyoloji sağlamış ve ileride hızla büyüyen bir bilim dalı olarak ufkumuzu daha da ileriye götürmeye devam edecektir.