Mısırın fethi hakkında bilgi?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 3 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Mısırın fethi hakkında bilgi?


  Mısır'ın Fethi

  1512 yılında Osmanlı tahtına geçen Yavuz Sultan Selim, il olarak. Çaldıranda Safevi ordularını mağlup etti. Daha sonra kendisine manevi işaretlerle müjdelenen toprakları fethetmek için harekete geçen padişah, 1516 yılının Ağustos ayında Mercidabıkta, Sultan Kansu Gavri kumandasındaki Memluklu ordusunu bozguna uğrattı. Peşinden Filistin dahil Memluk topraklarını fethetti. Artık Mısıra kadar ordunun önünde çölden başka hiçbir mani kalmamıştı. Yavuz Sultan Selim, Sina çölünü geçerken Allahın yardım ve rahmetinin eseri olarak yağmur yağdı. Koca ordu, hiç su sıkıntısı çekmeden Mısırın başşehri Kahire yakınlarına kadar geldi. Bu sırada Memluk ordusundan geriye kalanlar Kahirede toplanarak Tomanbayı hükümdar seçmişler ve Ridaneyi de muharebeye hazırlanmışlardı.

  Yavuz Sultan Selim, Tomanbay ordusunun ciddi hazırlıklarını haber almış ve askeri dehasını gösteren bir planı tatbik sahasına koymaya karar vermişti. Mukattam dağının solundan Nil Nehrine uzanan ve 200 topla desteklenene Memluklu harp cephesini aşmak Osmanlı ordusu için son derece tehlikeliydi. Bunu dikkate alan padişah, Memlukların sabit toplarını kullanmalarına mani olmak için Mukattam dağı arkadan dolaştı ve düşmana yanlardan ve gerilerden taarruz etti. İki gün bütün şiddetiyle devam eden muharebe, Osmanlı ordusunun galebesiyle neticelendi. Padişah, zaferden üç gün sonra şehri gezdi. Muharebe meydanından kaçan Tomanbay, Osmanlılara iki defa daha taarruz etmiş, ikisinde de mağlup olmuş ve idam edilmiştir.

  Fetihten sonraki ilk Cuma namazını Melik Müeyyed Camiinde kılan padişah, hatibin, ismini “ Hakimül-Haremeyniş-Şerifeyn şeklinde zikretmesine müdahale ederek “Hadimül-Haremeyniş-Şerifeyn şeklinde düzelttirmiş ve isminin bu unvanla söylenmesi üzerine secdeye kapanıp ağlamıştır

  Yavuz Sultan Selim, Kahirede kaldığı zaman zarfında Mısırda Osmanlı idari teşkilatı kuruldu. Mekke şerifi, oğlunu göndererek Kabenin anahtarlarını ve mukaddes emanetleri Yavuza teslim etti