mısır nerede yetişir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. mısır nerede yetişir


  ÜLKEMİZDE MISIR Ülkemiz mısır üretim alanı 570-600 bin hektar arasında değişmektedir. Bu üretim alanının %50-60'ında hibrit tohum kullanılmaktadır. Yıllık üretim ise yaklaşık 2.5 milyon ton civarındadır.
  Türkiye'nin üretimi tüketimini karşılayamadığından her yıl bir milyon ton civarında mısır ithal edilmektedir. Bu nedenle mısır ülkemiz için vazgeçilmez bir üründür. Üretimi arttırmak için hibrit mısır üretimi yapılan alanları arttırmak zorundayız. Bunun için yeni mısır üretim alanlarının bulunması önem arzetmektedir. Ülkemizde onlarca tohum firmasının çoğu mısır tohumluğu işiyle uğraşmaktadır.
  Özel sektörün mısır tohumluğuna ilgi duymasının sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür.
  1- Hibrit olduğu için her yıl tohumluğun satınalınma zorunluluğu.
  2-Her yıl artma zorunda olan aktif bir pazarın oluşu.
  3- Birim fiyat yönünden buğday, pamuk ve soya'ya göre daha pahalı olması.
  Yani yükte hafif pahada ağır oluşu. Serbest rekabet koşullarında yarışan firmaların artması
  1- Kalite
  2- Fiyat konularında tüketici lehine gelişmeler sağlayacaktır.
  Bu nedenlerden dolayı HAZERA TOROS TOHUMCULUK A.Ş. olarak mısır tohumculuğu konusunda Amerikan GOLDEN WEST firması ile üreticilerimize yeni alternatifler sunmak amacıyla başlattığımız çalışmalar sonucunda KORDUNA mısır çeşidini kullanıma sunmuş bulunuyoruz. Bu çeşidimiz 1999 yılında Tarım Bakanlığı Tescil denemelerine giren 22 çeşit arasında birinci sırayı almıştır. Böyle bir çeşidi Türk üreticilerinin hizmetine sunmaktan mutluyuz.
  KORDUNA
  - Adaptasyon kabiliyeti yüksek - Düşük sıcaklıkta da iyi çıkış sağlar - Kurağa dayanıklıdır - Olumdan sonra dane nemi hızlı düşer - Yatmaya çok dayanıklıdır - Makınalı hasada uygundur - Derin kök sistemine sahiptir - İstikrarlı ürün kalitesine sahiptir - Verim potansiyeli çok yüksektir - Karadeniz, Marmara ve Trakya da ana ürün, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hem ana hemde II. ürün,GAP bölgesinde ise II. olarak ekilebilir - Silaja uygundur
  ÖZELLİKLERİ: Erken çıkış : Mükemmel Bitki boyu : Orta Sap mukavemeti : Çok iyi Kök mukavemeti : Mükemmel Koçan uzunluğu : 24-26 cm Dane kuruma : Çok hızlı Dane rengi : Sarı Hastalıklara mukavemet : Çok iyi Ekim sıklığı : 8000-8500 Tohum/Dekar Yetişme süresi : FAO 680
  KONSUR
  - Her türlü toprağa çok iyi adaptasyon yeteneği vardır - Hızlı ve sağlıklı ilk gelişme gösterir - Kurağa dayanıklıdır - Olumdan sonra dane nemini hızla kaybeder - Yatmaya karşı çok dayanıklıdır - Tarlada üniformitesi yüksektir - Makinalı hasada uygundur - Çok yüksek verim potansiyeli vardır - Ürün kalitesi istikrarlıdır -Ege, Akdeniz ve GAP bölgelerinde II. ürün diğer bölgelerde ana ürün olarak ekilir
  ÖZELLİKLERİ: Çıkış : Çok iyi Bitki boyu : Orta Sap mukavemeti : Çok iyi Kök mukavemeti : Mükemmel Koçan uzunluğu : 20-22 cm Dane kuruma : Çok hızlı Dane rengi : Portakal sarısı Hastalıklara mukavemet : Çok iyi Ekim sıklığı : 8000-8500 Tohum/Dekar Yetişme süresi : 640 FAO
  MISIR TARIMINDA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
  İKLİM VE SU İSTEĞİ
  Mısır dünya'da çok değişik iklim koşullarında yetişebilme özelliğine sahiptir. 58 derece kuzey, 40 derece güney enlemleri arasında deniz seviyesinden daha düşük yerlerle yüksekliği 4000 metreye varan yerlerde yetişebilmektedir. 125 günlük bir mısırın tükettiği toplam su miktarı iklime bağlı olarak 400-800 mm arasında değişir. Mısır'ın en iyi gelişebildiği sıcaklıklar ortamdaki su miktarına göre değişiklikler gösterir.
  Mısır üretimi için ideal hava; gündüzleri 24-32 derece sıcaklık ve güneşli günler, 13-14 dereceye kadar düşen serin geceler, genelde yetişme süresince ve özellikle tozlanma zamanı %50'nin üzerinde nisbi nem. Mısır oldukça geniş PH sınırları arasında (PH=5.5-8.0) yetişebilir. Optimum toprak PH'sı 6.0-6.5 dir. Mısır çimlenme döneminde tuzluluğa dayanıklıdır. Bununla beraber tuza ve tuzlu sulama suyuna hassas bitkiler grubundandır. Mısır bitkisi geçirgenliği iyi fazla su tutmayan toprakları tercih eder.
  Bunlar genellikle kil içeriği fazla olmayan siltli topraklardır. Bununla beraber drenajı ve tesviyesi iyi sulamadan sonra yüzey suyu kalmayan killi topraklarda da yetişir.
  TOPRAK HAZIRLIĞI
  Mısırda toprak hazırlığını ana ve II. ürün bazında ayrı ayrı düşünmek zorundayız. Ana üründe toprak hazırlığı geleneksel pamuk tarımındaki toprak hazırlığından önemli bir farklılık göstermez. Marmara ve Karadeniz bölgeleri dışında kalan diğer bölgelerde yoğun olarak yapılan II. ürün mısır tarımındaki toprak hazırlığı şu konularda önem arzetmektedir. 1- Zamandan kazanmak için birim zamanda fazla alan işlemek. 2- Toprak işleme girdilerini minimuma indirmek 3- İyi bir tohum yatağı hazırlamak. II. ürün mısır tarımında zaman çok önemlidir. Ekim zamanında kaybedeceğimiz gün sayıları hasada misli yansıyarak gecikmelere veya dane rutubetinin yüksek kalmasına neden olmaktadır.
  EKİM ZAMANI
  Mısır tarımında ekim zamanı verimi önemli derecede etkileyen faktörlerden biridir. Tohum yatağı seviyesindeki toprak sıcaklığı 10 dereceden aşağı olduğu zaman mısır tohumu normal çimlenemez. Normal çimlenme toprak sıcaklığının 14 derece ve daha fazla olduğu zaman meydana gelmektedir. Bu nedenle çok erken ekimlerden kaçınmalıyız.
  ANA ÜRÜN MISIRDA ERKEN EKİMİN RİSKLERİ
  1- Soğuk ve ıslak toprakta çıkış zayıflar, istenilen bitki sıklığı sağlanamaz. 2- Toprak işleme zorlaşır, yabancı ot kontrolu iyi olmaz. 3- İlkbaharın son donlarından zarar görebilir. BİTKİ SIKLIĞI Hibrid mısır yetiştiriciliğinde bitki sıklığı çok önemlidir. Bitki sıklığı kullanılan çeşide, gübre miktarına, iklim ve toprak yapısına bağlıdır. Çıkışta istenilen bitki sağlanamazsa daha sonra yapılacak uygulamalar bu eksikliğin neden olacağı verim düşmesini ortadan kaldıramaz. Bunun için dekardan hasat etmeyi düşündüğümüz bitki sayısının %15-20 fazlası sayıda tohum ekmemiz gerekmektedir.
  GÜBRE KULLANIMI VE UYGULAMA ZAMANI
  Mısır diğer tahıllara göre daha fazla bitki besin maddesi özellikle azot tüketen bir bitkidir. Dekardan 1000 kg. ve üzeri verim bekleniyorsa bitkinin topraktan alması gereken gübre miktarları saf madde olarak 24-26 kg. azot 8 kg. fosfor ve 8 kg. potas olmalıdır.
  Bunlardan fosfor ve potas'ın tamamı ile azotun bir kısmı ekimle, azotun geri kalanı bitkiler dizboyu olunca verilmelidir. Gübre hesabı yapılırken tarla kayıpları gözönünde bulundurulmalıdır. Mısırın Büyüme Dönemleri (Gün) ve Gübre kullanım oranları 0-25 26-50 51-75 76-100 101-115 Büyüme ve Gelişme Dönemi Çiçek dön. Dane dol. Olgunlaşma Azot 8 35 31 20 6 Fosfor 4 27 36 25 8 Potas 9 44 31 14 2 Tablodan da anlaşılacağı gibi mısır bitkisinin besin maddeleri yönünden en kritik dönemi çiçeklenme başlangıcıdır.
  Bu devrede bitki toprakta yeteri kadar besin maddesi ve su ister. Bu dönemde yapılacak bir uygulama hatası verimin tahmin edilemeyecek ölçülerde düşmesine neden olabilir.
    2. Karadeniz Bölgesinde
    3. *Ülkemizde en fazla Akdeniz ve Karadenizde yetişir.daha sonra Marmara ve Egede yetiştirilir.İç bölgelerde üretimi az ve sulanabilen alanlarda yetişir

  *Karadeniz Bölgesinde buğdayın yerini mısır almıştır

  Not: Karadeniz Bölgesinde mısır üretimi fazla olmasına rağmen bölge ticaretinde önemli olmamasının nedeni, Halkın temel besin kaynağı olmasından dolayı üretilenin bölge içinde tüketilmesidir
    4. hangi ülkede yetişir bana o lazım