misakı milli'nin ilanı, maddeleri ve misakı millinin önemi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 26 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Misakı Milli'nin ilanı (28 ocak 1920),
  Misakı Milli'nin MaddeLeri
  Misakı Milli'nin Önemi

  Meclisin açılmasının ardından Milli Mücadele yanlısı milletvekilleri Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adında bir grup kurdular
  Daha önce Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen ilkeler doğrultusunda bir bildiri hazırladılar
  Misak-ı Milli (Milli Ant) adı verilen bu belge 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi

  Misak-ı Milli'nin (Milli Ant) Maddeleri

  1 İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine
  açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır

  2 Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir

  3 Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Batı Trakya'nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz

  4 Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki
  Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez

  5 Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır

  6 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada (30
  Ekim 1918) Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz

  Misak-ı Milli'nin Önemi

  1 Misak-ı Milli, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı
  sıradaki Osmanlı sınırlarını kapsar Böylece milli ve bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir

  2 Misak-ı Milli, Türk milletinin kabul edebileceği barış şartlarını belirtmiştir
  Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalarda ön şart olarak Misak-ı Milli'nin kabulü öne sürülmüştür

  3 Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi'nde de kabul edilmiştir

  4 Kapitülasyonlara, azınlıklara ayrıcalık verilmesine Boğazlardaki kısıtlamalara tepki gösterilmiştir

  5 Misak-ı Milli, Milli Mücadele'nin temel amacı olmuştur