Miraç Kandili Nedir Kısaca

'Sorularla İslamiyet' forumunda Wish tarafından 23 Şubat 2010 tarihinde açılan konu


 1. Miraç Nedir? Miraç Kandilinin Anlamı , Miraç Kandilinin Manası , Miraç Kandili Ne Demek,
  Miraçta Neler Oldu,Miraç KandilininÖnemi


  [​IMG]

  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.
  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kurân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kurânda şöyle anlatılır:
  “Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir. (İsra Suresi, 1)
  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu safha da Necm Sûresinde şöyle anlatılır:
  “O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi Onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Mevâ Cenneti vardır. O zaman Sidreyi Allahın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü. (Necm Suresi, 7-18.)
  Miraç nasıl oldu?
  Miraç, Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükselmesidir.
  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekkeden), Mescid-i Aksâya (Kudüse) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüse gelmeden yol üzerinde Hz. Musanın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâya geldi. Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.
  Bir rivayette Hz. İsanın doğduğu yer olan Betlahama uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetüs-Sahranın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.

  Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin dediler, tebrik ettiler.
  Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretül-müntehâya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytül-Mamuru ziyaret etti.
  Hz. Cebrailin buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu.
  Süleyman Çelebinin dediği gibi

  “Aşikâre gördü Rabbül-izzeti/Âhirette öyle görür ümmeti İnşaallah
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Rabbinin huzurundan döndükten sonra Hz. Musa ile karşılaştı., “Allah ümmetine neyi farz kıldı? diye sorunca, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam “50 vakit namaz buyurdu.

  Hz. Musanın, “Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun, ümmetin buna güç yetiremez demesi üzerine, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulundu, her seferinde 10 vakit indi, sonunda beş vakitte karar kıldı.

  Daha sonra Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hz. Cebrailin rehberliğinde Cenneti, Cehennemi, âhiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi, gördü, Mekkeye döndü.

  Sabah olunca Kabenin yanında Mekkelilere Miraçı anlattı. Onlar Peygamberimizden delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam de onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam haber verdiği gibi gördüler, ama iman nasip olmadı.

  Ama yine de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüse, Mescid-i Aksâya uğradığını anlatınca Kureyşliler, “Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir? diye itiraz ettiler, ardından da Mescid-i Aksâyı görmüş olanlar, “Mescid-i Aksâyı bize anlatır mısın? diye Peygamberimize soru yönelttiler.
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle anlattı:
  “Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül-Makdisi bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana, Beytül-Makdisin kaç kapısı var? diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytül-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım.

  Bunun üzerine müşrikler:
  “Vallahi dos doğru tarif ettin dediler, ama yine de iman etmediler.

  O esnada Hz. Ebû Bekir çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler. Hz. Ebû Bekir, “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız seksiz şüphesiz doğrudur diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir “Sıddîk, tereddütsüz inanan ünvanını aldı.
   


Similar Threads: Miraç Kandili
Forum Başlık Tarih
Sorularla İslamiyet Miraç Kandilinde Oruç Tutmanın Fazileti 16 Mayıs 2016
Sorularla İslamiyet Miraç Kandilinin Önemi Ve Anlamı 16 Mayıs 2016
Sorularla İslamiyet Mirac Kandili Mesajları 2017 16 Mayıs 2016
Sorularla İslamiyet En güzel Miraç Kandili Mesajları 2015 14 Mayıs 2015
Sorularla İslamiyet 2014 miraç kandili mesajları 25 Mayıs 2014