miraç kandili ile ilgili hadisler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Dark tarafından 5 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. miraç kandili ile ilgili hadisler

  Hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere:
  Hz. Peygamber (s.a.v) Burak ile Beytül Makdise vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe çıkarıldı. Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüştü, nice nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarını gördü, Sidre-i Müntehâya geçti, Allahın melekût âleminden bir çok acaib şeyler gördü. Nihayet beş vakit namazın farz kılınması emri ile aynı gecede geri döndü.
  Sabahleyin Mescid-i Harama çıkıp Kureyşe haber verdi. Hayret etmek ve kabul etmemekten kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyordu. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp dinden çıktı. Birtakım erkekler Ebû Bekire koştular.
  Ebu Bekir;
  “Eğer o, bunu söylediyse şüphesiz doğrudur dedi.
  Onlar:
  “Onu bu konuda da mı tasdik ediyorsun? dediler.
  O da:
  “Ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum, sabah akşam gökten getirdiği haberleri yani peygamberliğini tasdik ediyorum dedi. Bunun üzerine kendisine Sıddık unvanı verildi.
  Kureyşliler içinde Beytül-Makdisi o zamanki haliyle bilenler vardı. Bunlar, onun vasıfları ve durumuyla ilgili sorular sordular, tanımlamasını istediler. Derhal Hz. Peygambere Beytül-Makdis gösterildi. Bunun üzerine ona bakıp anlatıyordu.
  “Gerçi Beytül-Makdisi tanımlamada isabet etti. dediler.
  Sonra:
  “Haydi bakalım bizim kervandan haber ver, o bizce daha önemlidir, onlardan bir şeyle karşılaştın mı? dediler.
  Peygamber (s.a.v)
  “Evet, falancanın kervanlarıyla karşılaştım, Revhâda idi. Bir deve kaybetmişler arıyorlardı. Yüklerinde bir su kadehi vardı. Susadım onu alıp su içtim ve yine eskiden olduğu gibi yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı? buyurdu.
  “Bu da diğer bir alâmettir dediler. Sonra sayıların, yüklerini ve görünüşlerini sordular.
  Bu defa da kervan olduğu gibi Hz. Peygambere gösterildi ve sorduklarının hepsine cevap verdi ve buyurdu ki:
  “İçlerinde falan ve falan önde, boz renkte bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde falan gün güneşin doğması ile beraber gelirler.
  Bunun üzerine:
  “Bu da diğer bir âyettir dediler ve o gün hızla Seniyyeye doğru çıktılar. Güneş ne zaman doğacak da onu yalancı çıkaracağız diye bakıyorlardı. Derken içlerinden birisi:
  “Güneş doğdu! diye haykırdı. Diğer birisi de:
  “İşte kervan geliyor, önünde boz bir deve ve içlerinde falan ve falan da var, tıpkı (Hz. Muhammedin) dediği gibi dedi. Böyle olduğu halde yine iman etmediler de:
  “Bu apaçık bir büyüdür. dediler.
  Bazıları göğe yükselmenin de “Burak üzerinde meydana geldiğini söylemişler ise de gerçek olan şudur: Mescid-i Aksâya kadar İsrâ (gece yolculuğu) Burak ile olmuş. Ondan sonra Mirac, asansör kurulmuştur.
  Ebu Saîd-i Hudrîden rivayet olunduğu üzere Resulullah buyurmuştur ki:
  “Beytül-Mak-diste olanları bitirdiğim zaman Mirac getirildi ki, ben ondan güzel bir şey görmedim. Ve o, odur ki, ölünüz can çekişme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaşım, beni, onun içinde kapılardan bir kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki, ona “Koruyucu melekler kapısı denir. Koruyucular kapısı, gök koruyucularının beklediği dünya göğü kapısıdır.
  Nitekim bu konuda
  “Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk (Hicr, 15/17) buyurulmuştu.
  Ve Ebu Saîd-i Hüdrînin diğer bir rivayetinde şu detaylı açıklama vardır:
  “Sonra Mirac getirildi -ki insanların ruhu onda göğe yükselir. Baktım ki, gördüğüm şeylerin en güzeli; görmez misin ölmek üzere olan kimse, ona nasıl gözünü diker? Bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseltildik. Cebrail kapının açılmasını istedi.
  “O kimdir? denildi.
  “Cibril dedi.
  “Yanındaki kim? denildi.
  “Muhammed dedi.
  “Öyle mi?
  O Peygamber olarak gönderildi mi? denildi.
  O, “evet dedi.
  Hemen kapıyı açtılar ve beni selamladılar. Bir de ne bakayım görevli bir melek gördüm ki göğü koruyor ve ona İsmail deniliyor, emrinde yetmişbin melek ve her birinin emrinde yüzbin melek var.