Miraç Kandili Hutbesi

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 5 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. miraç kandili hutbe

  [​IMG]

  Muhterem Müslümanlar!
  8 Temmuz 2010 Perşembe gecesi, mübarek Mirac Kandilidir.
  Mirac Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekkedeki Mescid-i Haramdan Ku düsteki Mescid-i Aksâya, oradan da göklere se yahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.
  Nitekim Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerimde; “Kulu Muhammedi bir gece Mescid-i Haramdan kendisine bir kısım âyetlerimizi gös termek için, çevresini mübarek kıldığımız Mes cid-i Aksâya götüren Allahın şânı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür..buyurmuştur.
  Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Mirac, Allahın sevgili Rasûlünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahî bir ihsandır.
  Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şereflerle dolu olan Mirac mûcizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla dolu dur..Mirac olayının biz Müslümanlar için en önem li sonuçlarından birisi, hiç şüphe yok ki, dinin di reği olan namazdır..amaz, bize bir Mirac hediye sidir.Onun içindir ki, namaz müminin miracı ol muştur. Nasıl ki, yüce Peygamberimiz Miracta vasıtalardan arınmış olarak Mevlası ile karşı kar şıya geldi ise, mümin de na.mazda vasıtasız ola rak doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar; sadece Ona kulluk etme ve sadece Ondan yar dım isteme fırsatı bulur.Eğer mümin, günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun için bir Mirac olur, kul onunla Hakka yol bulur.

  Muhterem Müslümanlar!
  Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)e vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Kuran-ı Kerimde Miracın ruhî hallerinden söz edilirken: “Allah kuluna vahyedeceğini etti buyurulmaktadır.
  Bu vahyedilen hakikatleri şöylece özetleyebiliriz: “Allaha ortak koşulmayacak, yalnız Ona kulluk edilecek ve yalnız Ondan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimle re iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartıda doğru luk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ar dından körü körüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir.

  Bu saydığımız prensipler hiç şüphe yok ki bir toplum için gerekli bütün ahlâk ve fazilet kuralla rını ihtiva etmektedir.
  İşte Mirac gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahyedilen üs tün gerçeklere kulak vermeliyiz. Yalnız Yüce Mevlaya kulluk etmeli, Ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız.

  Muhterem Müminler!
  Mirac gecesi, ulvî bir gecedir. O halde bu mü barek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, iba detle Allaha karşı şükran borçlarımızı ödemeli yiz; namaz kılmalı, Kuran okumalı ve Allahtan af ve bağış dilemeliyiz, çoluk çocuğumuza bu ge cenin anlam ve önemini öğretmeliyiz. Çevremiz deki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım ellerimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve bü yüklerimizi ziyaret edip ellerini öpmeli ve duala rını almalıyız.Ebediyete intikal etmiş olanlarımızı rahmetle anarak ruhlarını şad etmeliyiz. Dostla rımızla tebrikleşmeli, sevgi ve saygı duygularımızı perçinlemeliyiz.

  Aziz Müminler!
  Kandilleri birer fırsat bilmeli, bu müstesna zaman dilimlerinde Allaha daha da yakın olmaya çalışılmalıdır. Bilelim ki, Allaha yakınlık, Onun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür.
  Gönül aydınlığı olan Mirac Kandiliniz mübarek olsun.
   


Similar Threads: Miraç Kandili
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Miraç kandilinde hangi Dualar okunur 25 Mayıs 2014
Dini Bilgiler Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır? 5 Haziran 2013
Dini Bilgiler Miraç Kandilinde çekilecek tesbihler 5 Haziran 2013
Dini Bilgiler Miraç Kandili Ne Zaman 2013 19 Haziran 2012
Dini Bilgiler Miraç Gecesi Namazı, miraç kandilinde kılınan namaz 16 Haziran 2012