Miraç Gecesi Okunacak Dualar

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Miraç Gecesi Okunacak Dualar Nelerdir


  Miraç Kandilinde Okunacak Dualar

  Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Miracda oniki rekat nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rekat-da Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rekatda bir selam vermeli ve sonra yüz kere

  [​IMG]

  Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdırMiraç kandilinde hangi Dualar okunur Ma'sıyete dair olmaksızın yapılacak her duanın kabulü inayet-i ilahiyyeden umulur

  okumalı. Sonra yüz kere istiğfâr ederek yüz kere de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize salât ve selâm göndermelidir.

  Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Masıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur.

  Miraç Gecesinin Gündüzünde Kılınacak Namaz

  Miraç gecesinin gündüzünde öğlen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat namaz kılınır.
  Bu namazın;birinci rekatında Fatiha dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr suresi, dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.

  Miraç Kandili Gecesinde Ne Yapmalı


  Eğer kişi, Kurânın dilinden kalp kulağıyla iman derslerini dinleyip başını kaldırıp vahdete tam yönelse, kulluğun miracıyla kemalat arşına çıkabilir. Miraçta iman hakikatleri gözle görüldüğü için, bu kandil gecesi imanî konuları ve o konular içinde Miraça ait meseleleri derinlemesine okuyup mütalâa etmek lâzımdır. Mirac-ı imani ile âdeta İlahî mükâlemeye nail olmalıdır.

  Camilerde cemaatle kılınan akşam ve yatsı namazları ve okunan Kurânlarla kıvamını bulan ruhlar, daha sonra evlerine çekilmeli, evlerindeki Mescid-i Haram mesabesindeki odalarından seccade Burakına binerek ilham Cebraili eşliğinde ihlas Mescid-i Aksasına varmalıorada gözyaşıyla karışık bir kâse mânâ sütü içtikten sonra secdelerin miracıyla yükselip âyetlerin kanatlarında ruhunun mülk ve melekût semalarına yelken açmalı, her rekatta âdeta bir kat yukarılarına doğru yücelmeli, bir noktadan sonra binek değiştirip ihsan Refrefine binerek kendi kemal sidre-i müntehalarında pervaz etmeli, nihayet insanda arş-ı azam mesabesindeki kalbin derece-i ufkuna urûç ile tâ kâbı kavseyne ulaşıp “Et-tahiyyâtünün sırrıyla huzur-u kibriyada sünûhât ve ilhâmât ötesi bir nevi mükâleme-i İlâhiye ve müşahede-i Rabbâniyeye mazhar olmalıdırlar.