Mimar Sinan'ın Başlıca Eserleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Masal tarafından 24 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Mimar Sinan'ın Başlıca Eserleri Nelerdir


  Mimar Sinan'ın Eserleri Nelerdir


  Mimar Sinanın yaptığı Camiler

  1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
  2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
  3. Haseki Camii,
  4. Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  5. Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) - Üsküdarda, iskelede
  6. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakalede),
  7. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
  8. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısında),
  9. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  10. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
  11. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastırda),
  12. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
  13. Kara Camii - Sofya
  14. Kazasker İvaz Efendi Camii
  15. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophanede),
  16. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
  17. Ebül-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
  18. Sinan Paşa Camii (Beşiktaşta),
  19. Eski Vâlide Câmii (Üsküdarda),
  20. Ferhad Paşa Câmii (Çatalcada),
  21. Drağman Yunus Camii
  22. Gazi Ahmet Paşa Camii
  23. Hadım İbrahim Paşa Camii
  24. Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
  25. Molla Çelebi Camii
  26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlikte),
  27. Piyale Paşa Camii
  28. Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  29. Selimiye Camii - Edirne
  30. Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  31. Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  32. İskender Paşa Câmii (Kanlıcada),
  33. Şah Sultan Camii - Eyüp
  34. Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  35. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophânede),
  36. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdarda),
  37. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksarayda),
  38. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçede),
  39. Ahmed Paşa Câmii (Topkapıda),
  40. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsada, Trakya),
  41. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgazda),
  42. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapıda),
  43. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
  44. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
  45. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânîde),
  46. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
  47. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşada),
  48. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
  49. Yunus Bey Câmii (Balatta),
  50. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
  51. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
  52. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanında),
  53. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
  54. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophânede),
  55. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
  56. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebzede),
  57. Pertev Paşa Câmii (İzmitte),
  58. Rüstem Paşa Câmii (Sapancada),
  59. Rüstem Paşa Câmii (Samanlıda),
  60. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadinde),
  61. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscukta),
  62. Mustafa Paşa Câmii (Boluda),
  63. Ferhad Paşa Câmii (Boluda),
  64. Mehmed Bey Câmii (İzmitte),
  65. Osman Paşa Câmii (Kayseride),
  66. Hacı Paşa Câmii (Kayseride),
  67. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankarada),
  68. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurumda),
  69. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorumda) yenilenmesi,
  70. Abdüsselâm Câmiinin (İzmitte)yenilenmesi,
  71. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznikte)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
  72. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Halebde),
  73. Sultan Murâd Câmii (Manisada),
  74. Orhan Câmiinin (Kütahyada)yenilenmesi,
  75. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
  76. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahyada),
  77. Sultan Selim Câmii (Karapınarda),
  78. Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
  79. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirnede),
  80. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirnede),
  81. Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
  82. Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeskide),
  83. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğlide),
  84. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofyada),
  85. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersekte),
  86. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budinde),
  87. Firdevs Bey Câmii (Ispartada),
  88. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlıda),
  89. Tatar Han Câmii (Kırım, Gözlevede),
  90. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhalada),
  91. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhalada),
  92. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçede).

  Mimar Sinanın yaptığı Medreseler

  1. Sultan Süleymân Medresesi (Mekkede),
  2. Süleymâniye Medreseleri (İstanbulda),
  3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
  4. Sultan Selim Medresesi (Edirnede),
  5. Sultan Süleymân Medresesi (Çorluda),
  6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbulda),
  7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarında),
  8. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdarda),
  9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
  10. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdarda),
  11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapıda),
  12. MehmedPaşa Medresesi (Kadırgada),
  13. MehmedPaşa Medresesi (Eyüpte),
  14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
  15. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbulda),
  16. Ali Paşa Medresesi (İstanbulda), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapıda),
  17. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbulda),
  18. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbulda),
  19. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaşta),
  20. İskender Paşa Medresesi (Kanlıcada),
  21. Kasım Paşa Medresesi,
  22. Ali Paşa Medresesi (Babaeskide),
  23. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebzede),
  24. Ahmed Paşa Medresesi (İzmitte),
  25. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
  26. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdarda),
  27. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapıda),
  28. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyuda),
  29. Ahmed Ağa Medresesi (Çapada),
  30. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşunda),
  31. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrükte),
  32. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrükte),
  33. Üçbaş Medresesi (Karagümrükte),
  34. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtihte),
  35. Hâcegizâde Medresesi (Fâtihte),
  36. Ağazâde Medresesi (İstanbulda),
  37. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaşta),
  38. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmecede),
  39. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtihte),
  40. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaramanda),
  41. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşambada),
  42. Şahkulu Medresesi (İstanbulda),
  43. Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazarda),
  44. Yunus Bey Medresesi (Dramanda),
  45. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
  46. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdürda),
  47. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesinde),
  48. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaramanda),
  49. Kirmasti Medresesi,
  50. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrükte),
  51. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermerde),
  52. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelimde),
  53. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdarda),
  54. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankarada),
  55. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşmede).