Mimar Sinan Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 7 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Mimar Sinan Kayserinin Ağırnas köyünde doğdu. Mimar Sinan Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbula getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Mimar Sinan, At Meydanındaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağlarında ve bahçelerinde su yolları yapmak, kemerler meydana getirmek istedi. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde han, çeşme ve türbe inşaatında çalıştı. 1514te Çaldıran, 1517de Mısır seferlerine katıldı.Mimar Sinan Kanunî Sultan Süleyman zamanında yeniçeri oldu ve 1521de Belgrad, 1522de Rodos seferinde bulunarak atlı sekban oldu. 1526da katıldığı Mohaç Meydan Muharebesinden sonra sırası ile acemi oğlanlar yayabaşılığı, kapı yayabaşılığı ve zenberekçibaşılığa yükseldi.

    1532de Alman, 1534de Tebriz ve Bağdat seferlerinden dönüşte “Haseki rütbesi aldı. Bağdat seferinde Van Kalesi Muhasarasında, göl üzerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerleştirdi.

    Mimar Sinan Korfu, Pulya (1537) ve Moldovya (1538) seferlerine katılan Mimar Sinan, Moldovya (Kara Buğdan) seferinde Prut nehri üzerine onüç günde kurduğu köprü ile Kanunî Sultan Süleymanın takdirini kazandı. Aynı sene başmimarlığa yükseldi.