Mimar Sinan Bütün Eserleri

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 2 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Mimar Sinan Eserleri
  Mimar Sinanın eserleri nelerdir

  Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir.


  mimar sinanın yaptığı Camiler

  1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
  2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
  3. Haseki Camii,
  4. Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  5. Mihrimah Sultan Câmii - Üsküdarda, iskelede
  6. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakalede),
  7. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
  8. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısında),
  9. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  10. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
  11. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastırda),
  12. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
  13. Kara Camii - Sofya
  14. Kazasker İvaz Efendi Camii
  15. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophanede),
  16. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
  17. Ebül-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
  18. Sinan Paşa Camii (Beşiktaşta),
  19. Eski Vâlide Câmii (Üsküdarda),
  20. Ferhad Paşa Câmii (Çatalcada),
  21. Drağman Yunus Camii
  22. Gazi Ahmet Paşa Camii
  23. Hadım İbrahim Paşa Camii
  24. Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
  25. Molla Çelebi Camii
  26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlikte),
  27. Piyale Paşa Camii
  28. Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  29. Selimiye Camii - Edirne
  30. Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  31. Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  32. İskender Paşa Câmii (Kanlıcada),
  33. Şah Sultan Camii - Eyüp
  34. Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  35. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophânede),
  36. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdarda),
  37. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksarayda),
  38. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçede),
  39. Ahmed Paşa Câmii (Topkapıda),
  40. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsada, Trakya),
  41. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgazda),
  42. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapıda),
  43. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
  44. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
  45. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânîde),
  46. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
  47. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşada),
  48. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
  49. Yunus Bey Câmii (Balatta),
  50. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
  51. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
  52. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanında),
  53. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
  54. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophânede),
  55. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
  56. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebzede),
  57. Pertev Paşa Câmii (İzmitte),
  58. Rüstem Paşa Câmii (Sapancada),
  59. Rüstem Paşa Câmii (Samanlıda),
  60. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadinde),
  61. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscukta),
  62. Mustafa Paşa Câmii (Boluda),
  63. Ferhad Paşa Câmii (Boluda),
  64. Mehmed Bey Câmii (İzmitte),
  65. Osman Paşa Câmii (Kayseride),
  66. Hacı Paşa Câmii (Kayseride),
  67. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankarada),
  68. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurumda),
  69. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorumda) yenilenmesi,
  70. Abdüsselâm Câmiinin (İzmitte)yenilenmesi,
  71. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznikte)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
  72. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Halebde),
  73. Sultan Murâd Câmii (Manisada),
  74. Orhan Câmiinin (Kütahyada)yenilenmesi,
  75. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
  76. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahyada),
  77. Sultan Selim Câmii (Karapınarda),
  78. Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
  79. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirnede),
  80. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirnede),
  81. Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
  82. Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeskide),
  83. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğlide),
  84. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofyada),
  85. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersekte),
  86. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budinde),
  87. Firdevs Bey Câmii (Ispartada),
  88. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlıda),
  89. Tatar Han Câmii (Kırım, Gözlevede),
  90. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhalada),
  91. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhalada),
  92. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçede).

  mimar sinanın yaptığı Medreseler

  1. Sultan Süleymân Medresesi (Mekkede),
  2. Süleymâniye Medreseleri (İstanbulda),
  3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
  4. Sultan Selim Medresesi (Edirnede),
  5. Sultan Süleymân Medresesi (Çorluda),
  6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbulda),
  7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarında),
  8. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdarda),
  9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
  10. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdarda),
  11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapıda),
  12. MehmedPaşa Medresesi (Kadırgada),
  13. MehmedPaşa Medresesi (Eyüpte),
  14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
  15. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbulda),
  16. Ali Paşa Medresesi (İstanbulda), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapıda),
  17. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbulda),
  18. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbulda),
  19. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaşta),
  20. İskender Paşa Medresesi (Kanlıcada),
  21. Kasım Paşa Medresesi,
  22. Ali Paşa Medresesi (Babaeskide),
  23. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebzede),
  24. Ahmed Paşa Medresesi (İzmitte),
  25. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
  26. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdarda),
  27. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapıda),
  28. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyuda),
  29. Ahmed Ağa Medresesi (Çapada),
  30. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşunda),
  31. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrükte),
  32. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrükte),
  33. Üçbaş Medresesi (Karagümrükte),
  34. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtihte),
  35. Hâcegizâde Medresesi (Fâtihte),
  36. Ağazâde Medresesi (İstanbulda),
  37. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaşta),
  38. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmecede),
  39. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtihte),
  40. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaramanda),
  41. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşambada),
  42. Şahkulu Medresesi (İstanbulda),
  43. Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazarda),
  44. Yunus Bey Medresesi (Dramanda),
  45. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
  46. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdürda),
  47. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesinde),
  48. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaramanda),
  49. Kirmasti Medresesi,
  50. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrükte),
  51. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermerde),
  52. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelimde),
  53. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdarda),
  54. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankarada),
  55. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşmede).

  mimar sinanın yaptığı Külliyeler

  1. Haseki Külliyesi
  2. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

  mimar sinanın yaptığı Dârülkurrâlar

  1. SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbulda),
  2. Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdarda),
  3. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbulda),
  4. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüpte),
  5. Müftü Sadi Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaramanda),
  6. Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüpte),
  7. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtihte).

  mimar sinanın yaptığı Türbeler

  1. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaşta),
  2. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaşta),
  3. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklıda),
  4. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniyede),
  5. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşında),
  6. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
  7. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçede),
  8. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofyada),
  9. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
  10. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüpte),
  11. MehmedPaşa Türbesi (Topkapıda),
  12. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
  13. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüpte),
  14. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüpte),
  15. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüpte),
  16. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdarda),
  17. Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophânede),
  18. Pertev Paşa Türbesi (Eyüpte),
  19. Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdarda,
  20. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniyede).

  mimar sinanın yaptığı İmâretler

  1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniyede),
  2. Haseki Sultan İmâreti (Mekkede),
  3. Haseki Sultan İmâreti (Medînede),
  4. Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirnede),
  5. SultanSelim İmâreti (Karapınarda),
  6. SultanSüleymân İmâreti (Şamda),
  7. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbulda),
  8. SultanSüleymân İmâreti (Çorluda),
  9. Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdarda),
  10. Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdarda),
  11. Sultan Murâd İmâreti (Manisada),
  12. Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscukta),
  13. Rüstem Paşa İmâreti (Sapancada),
  14. MehmedPaşa İmâreti (Burgazda),
  15. MehmedPaşa İmâreti (Hafsada),
  16. Mustafa Paşa İmâreti (Gebzede),
  17. MehmedPaşa İmâreti (Bosnada).

  mimar sinanın yaptığı Dârüşşifâlar

  1. SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniyede),
  2. Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Hasekide),
  3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdarda)

  mimar sinanın yaptığı Su Yolları Kemerleri

  1. Bend Kemeri (Kağıthânede),
  2. Uzun Kemer (Kemerburgazda),
  3. Mağlova Kemeri(Kemerburgazda),
  4. Gözlüce Kemer (Cebeciköyde),
  5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgazda).
  6. Kırık Kemer

  mimar sinanın yaptığı Köprüler

  1. Büyük çekmece Köprüsü,
  2. Silivri Köprüsü,
  3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
  4. Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağda),
  5. Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınarda),
  6. Kapıağası Köprüsü (Harâmiderede),
  7. MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlıda),
  8. Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosnada, Vişigrad kasabasında).
  9. Drina Köprüsü
  10. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

  mimar sinanın yaptığı Kervansaraylar

  1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
  2. Kervansaray (Büyükçekmecede),
  3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçukta),
  4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarında),
  5. Rüstem Paşa Kervansarayı (Galatada),
  6. Ali Paşa Kervansarayı (Bursada),
  7. Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarında),
  8. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâda),
  9. Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgında),
  10. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapancada),
  11. Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlıda),
  12. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıranda),
  13. RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyıkta),
  14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisinde),
  15. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsalada)
  16. MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsada),
  17. Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgazda),
  18. RüstemPaşa Kervansarayı (Edirnede),
  19. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirnede),
  20. İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbulda).

  mimar sinanın yaptığı Saraylar

  1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıtta),
  2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapıda),
  3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdarda),
  4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasarayda),
  5. Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanında),
  6. İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanında),
  7. Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapıda),
  8. Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandillide),
  9. Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçede),
  10. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
  11. Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalıda),
  12. Rüstem Paşa Sarayı (Kadırgada),
  13. MehmedPaşa Sarayı (Kadırgada),
  14. Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
  15. MehmedPaşa Sarayı (Üsküdarda),
  16. Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdürda),
  17. Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbulda),
  18. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdarda),
  19. Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdarda),
  20. Ali Paşa Sarayı (İstanbulda),
  21. AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanında),
  22. Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
  23. Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
  24. SinânPaşa Sarayı (Atmeydanında),
  25. Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşada),
  26. Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçede),
  27. MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğde),
  28. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
  29. Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
  30. AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
  31. AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlikte),
  32. AhmedPaşa Sarayı (Eyüpte),
  33. Ali Paşa Sarayı (Eyüpte),
  34. MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
  35. Mehmed Paşa Sarayı (Bosnada),
  36. Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

  mimar sinanın yaptığı Mahzenler

  1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
  2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
  3. Anbar (sarayda),
  4. Anbar (Has Bahçe Yalısında),
  5. Mutbak ve kiler (sarayda),
  6. Mahzen (Unkapanında),
  7. İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
  8. Kurşunlu Mahzen (Tophânede).

  mimar sinanın yaptığı Hamamlar

  1. SultanSüleymân Hamamı (İstanbulda),
  2. Sultan Süleymân Hamamı (Kefede),
  3. Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
  4. Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
  5. Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),
  6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapıda),
  7. Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
  8. Vâlide SultanHamamı (Üsküdarda),
  9. Vâlide SultanHamamı (Karapınarda),
  10. Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
  11. Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapıda),
  12. Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçede),
  13. MehmedPaşa Hamamı (Galatada),
  14. MehmedPaşa Hamamı (Edirnede),
  15. Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçede),
  16. İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapıda),
  17. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastırda),
  18. Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaşta),
  19. Molla Çelebi Hamamı (Fındıklıda),
  20. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophânede),
  21. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapıda),
  22. Müfti Ebüssüûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
  23. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsada),
  24. Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
  25. Nişancı Paşa Hamamı (Eyüpte),
  26. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköyde),
  27. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmitte),
  28. Hamam (Çatalcada),
  29. RüstemPaşa Hamamı (Sapancada),
  30. Hüseyin Bey Hamamı (Kayseride),
  31. Sarı Kürz Hamamı (İstanbulda),
  32. Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrekte),
  33. Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrükte),
  34. Yâkub Ağa Hamamı (Tophânede),
  35. Haydar Paşa Hamamı (Zeyrekte),
  36. İskender Paşa Hamamı,
  37. Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehreminide),
  38. Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbabada),
  39. Beykoz Hamamı,
  40. Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
  41. Hamam (Eyüpte),
  42. Dere Hamamı (Eyüpte),
  43. Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköyde),
  44. Sultan Süleymân Hamamı (Mekkede),
  45. HayreddinPaşa Hamamı (Tophânede),
  46. Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltında),
  47. Rüstem Paşa Hamamı (Cibâlide),
  48. Vâlide SultanHamamı (Üsküdarda)