Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri Nelerdir


  Türk yurdunun parçalanmasını önlemek için çeşitli bölgelerde milli amaca hizmet edecek nitelikte mahalli cemiyetler kurulmuştur.Bu cemiyetlere genel olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri (Hakları Savunma Dernekleri) adı verilmiştir.

  Kuruluş Nedenleri

  İşgallere, işgalcilere ve zararlı cemiyetlere tepki,

  İşgaller karşısında padişah yönetiminin bir şeyler yapmayışı,

  Halkın kendisini bilinçli bir şekilde örgütlenerek koruma isteği.

  Milliyetçi bilincin gelişmiş olması.

  Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri


  Cemiyetlerin hemen hemen hepsinin kuruluşunda dayandıkları nokta Wilson İlkeleridir.

  Mondros Ateşkes Antlaşmasına ve işgallere bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

  Azınlıkların taşkınlıklarına karşı kurulmuşlardır.

  Cemiyetlerin tabanını çoğunlukla eski İttihatçılar oluşturmuştur.

  Cemiyetlerde “Türklük duygusu ön plandadır

  Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri kurtarmak için kurulmuş olup programları vatanın bütünlüğü özelliğini taşımazlar (Bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır).

  Genellikle basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir. Ancak işgallerle birlikte silahlı mücadeleye başlamışlardır.
  Yayın yoluyla bulundukları bölgelerde, Türklerin çoğunlukta olduklarını dünya kamuoyuna duyurarak işgallerin haksızlığını savunmuşlardır.

  Kurtuluş Savaşının örgütlenmesine katkıda bulunmuşlardır.

  Yeni bir Türk Devleti kurma amacı taşımazlar (Trakya Paşaeli Cemiyeti hariç).

  Düşmanı belli bir süre oyalamışlardır.

  Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır.

  Halkın savaşı maddi ve manevi yönden desteklemesine öncülük etmişlerdir.

  Bu cemiyetler kendiliklerinden oluşmuşlardır. Hükümet ya da her hangi bir organın katkısı yoktur.

  Birbirlerinden kopuk ve bağımsız hareket etmişlerdir. Milli Cemiyetler; Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile birleştirilmiştir.

  Cemiyetler yöresel kongreler düzenleyerek siyasi ve silahlı mücadeleler yapmışlardır.

  Yararlı cemiyetlerin başlangıçtaki en büyük eksikliği merkezi bir otoriteden ve birlikten yoksun olmalarıdır. Erzurum Kongresinde giderilmeye başlayan bu eksiklik, Sivas Kongresinde bütün derneklerin bir çatı altında toplanmasıyla tamamen giderildi.

  Yararlı cemiyetler genellikle İstanbul ve çevresinde kurularak faaliyet göstermiştir. İstanbulda kurulmalarının en önemli nedeni, devletin merkezi olmasından dolayı haberleşme ve ulaşımın kolay olmasıdır Ayrıca basın ve yayın merkezi olması da etkilidir
   


Similar Threads: Milli Varlığa
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Milli varlığa zararlı cemiyetler ve amaçları 25 Mayıs 2014
Tarih Bölümü Milli varlığa yararlı cemiyetler neden kurulmuştur 22 Mayıs 2014
Tarih Bölümü Milli Birlik Komitesi Kararları 17 Aralık 2016
Tarih Bölümü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kuruluşu 23 Kasım 2016
Tarih Bölümü Kuvayımilliye hareketinin ortaya çıkışının nedenleri nelerdir? 7 Eylül 2016