Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Kurulma Amacı

'Bunları biliyormusunuz' forumunda EyLüL tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Kurulma Amaçları Nelerdir

  Bu cemiyetler Milli Mücadele'ye karşıdır Milli birlik ve beraberliğe zarar vermişlerdir..Saltanat ve hilafeti savunanların cemiyetler olduğu gibi bazı cemiyetler de ülkenin kurtuluşunu büyük devletlerin himayesi altına (mandası) girmekte gördüler

  Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler ve Amaçları

  Müdafaa-i Hukuk: Anadolu'da başlayan işgallere Osmanlı yönetiminin seyirci kalması üzerine Türk ulusunun haklarını savunmak için kurduğu cemiyetlerdir. Bu cemiyetler haklarını hukuki yollardan aramak istemişlerdir.

  Amaçları:

  — Basın yayın yoluyla haklarını dünya kamuoyuna duyurmak
  — Kendi bölgelerinin işgal edilmesini önlemek
  — Savundukları bölgelerin Türklüğünü dünya kamuoyuna kanıtlamak
  — Azınlıkların zararlı çalışmalarını önlemek
  — Azınlıkların Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devlet kurmalarına engel olmak

  Kurulan bu cemiyetlerin bölgesel amaçlı çalışmalar yapmaları ulusal bağımsızlık düşüncesine uygun değildir. Bu bölgesel cemiyetler Sivas Kongresi'nde "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilerek tüm vatanın kurtarılması esası benimsenmiştir.

  Redd-i İlhak Cemiyeti:

  İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir uzantısı olan bu cemiyet bölgede Kuvayi Milliye hareketinin başlamasını sağlamıştır.

  İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:
  İzmir ve çevresini Yunan işgallerine karşı savunmak için kurulan bu cemiyet İzmir'in işgalinden önce bölgedeki diğer cemiyetlerle birleşerek Redd-i ilhak Cemiyeti'ni oluşturmuştur.

  Trakya Paşaeli Cemiyeti:
  Trakya bölgesini Yunanlılara karşı savunmak için kurulmuştur. Cemiyet Osmanlı Devleti dağıldığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek ayrı bir devlet kurmayı düşünmüştür.

  Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:
  Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek için mücadele etmiştir.

  Trabzon Adem-i Merkeziyet Cemiyeti:
  Bu cemiyet Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek için çalışmıştır; ancak ileride Misak-ı Milli'ye karşı çıktığı için zararlı duruma gelmiştir.

  Kilikyalıiar Cemiyeti:
  Çukurova bölgesinin Fransızlara ve Ermenilere karşı savunulması için kurulmuştur.

  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:
  Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemek istemiştir. Cemiyet bölgedeki Türk halkın göç etmemesi kararını almış böylece bölgede Türklerin nüfus bakımından fazla olmasını amaçlamıştır.

  Gizli Karakol Cemiyeti:
  İstanbul'ul işgali sırasında yapılacak çalışmalar için kurulmuştur.

  Milli Kongre Cemiyeti:
  İstanbul'da bulunan Darülfünun hocaları tarafından kurulmuştur. Ulusal mücadeleyi basın -yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır. Bu alanda yabancı dilde eserler yayımlamıştır.