Milli Mücadele Döneminde Eğitim

'Tarih Bölümü' forumunda Meryem tarafından 20 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Milli Mücadele Döneminde Eğitim
  Milli Mücadele Dönemi Eğitim

  Milli Mücadele Döneminde Eğitim

  Kurtuluş Savaşı yıllarında iki Eğitim Bakanlığı vardı: Ankarada T.B.M.M Hükümetinin Maarif vekaleti, İstanbulda Osmanlı Hükümetinin maarif Nezareti.
  23 Nisan 1920de T.B.M.M açıldıktan sonra hükümet 3 Mayısta kurulmuş ve Bakanlıklara, Osmanlı Hükümetinden farklı ve daha anlamlı olarak Vekalet adı verilmiştir.

  1914te açılan Kız Darülfünûn, derslerine, Darülfünûn binasında, erkek öğrencilerden ayrı zamanlarda yapıyordu. 1919 başlarında gazetelerde “karma eğitim yapılacağı şeklinde söylentiler yer almaya başladı. Bunun üzerine eğitim bakanı Ali Kemal, basında yayınlattığı bir tebliğde (Nisan 1919), bu söylentilerin fesat çıkarmak ve Darülfünûnnun huzurunu bozmak isteyenlerce ortaya atıldığını ileri sürüyor ve şöyle diyordu: “İnas Darülfünûnu için bir bina sağlanarak öğrencileri oraya nakletmedikçe başka türlü yapmaya imkan yoktur. Darülfünûn öğretmenleri ayrı saatlerde ayrı dershanelerde kızlara ayrı, erkeklere ayrı ders vermeyi sürdürüyorlar. Erkek öğrenciler öğleden önce kız öğrenciler öğleden sonra ders görmektedirler.


  Kurtuluş mücadelesi eğitimi derinden etkilemiş eğitimde bu mücadeleye katkıda bulunmuştur.
  Savaşın en yoğun olduğu bir zamanda Ankarada bir eğitim kongresi toplanmış burada Mustafa Kemal ATATÜRK çok önemli bir konuşma yapmıştır. Bu olayın eğitim tarihimizde önemi büyüktür. O konuşmasında yeni bir insan tipi yetiştirilmesi gereği üzerinde durur. Bu milli bir eğitim almış öncelikle milli varlığını korumasını kendine en temel değer olarak öğretilmiş insan tipidir.
  Halkın milli kurtuluş davası yolunda bilgilendirilmesi amacıyla halk eğitimi çalışmaları yapılmıştır.