Milli Mücadele Dönemi Nedir

'Tarih Bölümü' forumunda ZeuS tarafından 20 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Milli Mücadele Döneminin Özellikleri
  Milli Mücadele Dönemi hakkında bilgi
  Milli Mücadele Dönemi Nedir


  Milli mücadele dönemi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasıyla başlayan bir mücadele döneminin genel adıdır.
  Milli Mücadele Dönemi cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar sürmüştür.Bu dönemde Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da parça parça olan milli hareketlerin birleşmesi en önemli özelliğidir.Sonra meclis kurularak düzenli orduya geçilmiştir ve bu düzenli ordu İngiliz desteğindeki Yunan ordusu ile savaşlar yapmıştır. Bunun dışında halkın da oluşturduğu düzenli ordudan önce kuvayi milliye çeteleri de gazi antep şanlıurfa adana gibi illlerimizde fransız ordularına karşı savaşmıştır.

  19 Mayıs 1919 tarihi, Türk İstiklâl Harbinin hukuken, siyâseten ve bir anlamda fiilen başladığı tarihtir. Milletin kendi istiklâlini kurtarmak yönünde kendi azim ve kararını ortaya koyduğu bir tarihtir. Bu tarihten sonra Anadoluda Kuvâ-yı Milliye derlenip toparlanacak ve Hâkimiyet-i Milliyenin idâmesi için mücâdeleye başlanacaktır. Mücâdele neticesi Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkmadan önce tasarladığı vechile yıkılan bir imparatorluktan yepyeni ve millî bir Türk devleti hayat bulacaktır. Bu itibarla 19 Mayıs tarihi, Türk tarihinde mümtaz bir mevkie sahiptir.