Milli egemenlik ne demektir?

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 30 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Milli egemenlik nedir, Milli egemenlik ne demektir sözlük anlamı

  Milli hakimiyet anlamına da gelen milli egemenlik: Milletin özgür iradesi ile oluşturduğu devletin, hiçbir kişi, zümre yada oluşumu kendi gücü üzerinde görmemesi, kendi ülke sınırları içerisinde yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanabilen tek merci olması, ülke dışından gelebilecek hiçbir etki ve sınırlamayı kabul etmemesi, demektir.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” denilmek suretiyle, millet iradesinin gücü üzerinde hiçbir gücün varlığının kabul edilmeyeceği açıkça vurgulanmıştır.

  En genel anlamıyla Milli egemenlik (Milli hakimiyet): “Devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır.”

  Atatürk’ün milli egemenlik ile ilgili bir sözü: Halk, milli egemenliği benimsemeli ve memlekette tek egemen ve etkenin kendisinden ibaret olduğunu unutmamalıdır. 1923 (Atatürk’ün S.D. II, s.53)
   



 2. Milli egemenlik; bir milletin kendi kaderine hakim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendi kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelmektedir.
   



 3. bir milletin kendi kaderini hakim olarak kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde buldurmaktır.
   



 4. Milli egemenlik; bir milletin kendi kaderine hakim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendi kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelmektedir.
   



 5. milli egemenlik milli irade ile aynımıdır ben bunu soracaktım
   



 6. Evet aynen öyle... Milli egemenlik halkın kendini yönetebilmesidir :)
   



 7. milli egemenlik halkın kendi kendini yönetmesidir arkadaşlar :D
   



 8. milli egemenlik bir milletin kendi kaderini hakim olarak kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde buldurmaktadır
   



 9. milli egemenlik halkın kendi kendini yönetmesidir arkadaşlar :D
   



 10. milli egemenlik ne demektir? kısa ve öz olarak yazarmısınız.
   



 11. milli egemenlik bir milletin kendi kendini yönetmesi demektir
   



 12. Millî Egemenliğin en kısa tanımı şudur; “Egemenliğin tek meşru kaynağı ve sahibi Millettir Millet iradesi, fertlerin iradelerinin bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından oluşmaktadır Millî egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder
   



 13. bir milletin kendini yönetmesi
   



 14. Milli egemenlik:Bir milletin kendi kendine ilerlemesidir
   



 15. Bence de halkın kendini yönetmesi
   



 16. Bir milletin kendi kaderine hakim olarak kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir.Yani bir milletin kendi kendini idare etmesi kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelmektedir
   



 17. Milli egemenlik, egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. Cumhuriyetçilik ilkesini bütünlemektedir.
   



 18. Milli egemenlik, millet olmanın sonucu ve gereğidir. Millet denilen varlığın özgür ve bağımsız iradesi Milli egemenliğin kurucu ve devam ettirici temel şartıdır. Toplum içerisinde tek üstün güç ve iktidar millete aittir. Bu üstün güç ve iktidar tekeli, millete ortak tanımıyan, bölünemeyen, paylaşılamayan ve devredilemeyen bir hak sağlar, toplumun kaderinde ve yönetiminde söz ve eylem sahibi olma yetki ve sorumluluğunu yükler. Bu hakkın, yetkinin ve sorumluluğun tümüne Milli Egemenlik denir.
   


 19. bok

  bok


  Merhaba ben Denizli y rica etsem.
   



 20. kendini idare etmedir