Milli Çalgılarımızın Adları

'Medya Bölümü' forumunda Merve tarafından 14 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Milli Çalgılarımızın Adları
  Milli Çalgılarımızın İsimleri


  a) Vurmalı Sazlar


  * Tahtalar
  Çevgân (Askeri Müzik)
  Kaşık (Halk Oyunları)
  Çalpara veya Çengi Çubuğu (Köçekçe ve Tavşancalarda)

  * Zilliler
  Zil (Halile) (Tekke Müziği)
  Mehter Zili (Askeri Müzik)
  Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.)
  Zilli Maşa (Halk oyunları)
  Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği)

  * Derililer
  Kös Askeri Müzik
  Davul Askeri ve Halk Müziği
  Nakkare Askeri Müzik
  Kudüm Tasavvuf ve Klâsik Müzik
  Dâire Klâsik Müzik
  Def Fasıl Müziği
  Bendir Tasavvuf Müziği
  Nevbe Tasavvuf Müziği
  Darbuka Oyun havaları

  * Fırınlanmışlar
  Cam Bardaklar Oyun Müziği
  Kâseler Oyun Müziği
  Fincanlar Oyun Müziği

  b) Nefesli Sazlar

  * Dilliler
  Zurna Askeri ve Halk Müziği
  Mey Halk Müziği
  Kaval Halk Müziği
  Tulum Halk Müziği
  Sipsi Halk Müziği
  Çifte Halk Müziği
  Arğul Halk Müziği
  Düdük Halk Müziği

  * Dilsizler
  Nefir Askeri Müzik
  Kaval Halk Müziği
  Ney Klâsik ve Tasavvuf Müziği
  Girift Klâsik Müzik
  Miskal Klâsik Müzik
  Pîşe Klâsik Müzik
  Mû Klâsik Müzik
  Kara kamış Klâsik Müzik
  Komuz Oyun Müziği
  Garmon Mızıka ve Oyun Müziği
  Hokkabaz Borusu Eğlence Müziği
  Mizmar Klâsik Müzik

  c) Telli Sazlar


  * Yaylılar
  Iklığ Halk Müziği
  Sînekeman Klâsik Müzik
  Keman Klâsik Müzik
  Rebab Tasavvuf Müziği
  Klâsik Kemençe Klâsik Müzik
  Karadeniz Kemençesi Halk Müziği
  Ağaç Kemane Halk Müziği
  Yaylı Tanbur Klâsik Müzik
  Kabak Kemane Halk Müziği

  * Mızraplılar
  Kopuz / Askeri ve Halk Müziği
  Kolca Kopuz / Halk Müziği
  Lâvta / Oyun Müziği
  Çeng ( Mugni) / Klasik Müzik
  Tanbur / Klasik Müzik
  Ud / Klâsik ve halk Müziği
  Kanun / Klâsik ve halk Müziği
  Santur / Klâsik Müzik

  Saz Ailesi

  Cura / Halk Müziği
  Cura-Bağlama / Halk Müziği
  Bağlama / Halk Müziği
  Tanbura / Halk Müziği
  Dîvan (Meydan) sazı / Halk Müziği

  Tar Ailesi

  Dombra / Halk Müziği
  Dotar / Halk Müziği
  Setar / Halk Müziği

  Asya Türkleri Müziği Çalgıları

  Balaban (MEY) / Halk Müziği
  Gubuz / Halk Müziği
  Koray / Halk Müziği
  Sıbızgı / Halk Müziği
  Mazhar / Halk Müziği
  Gıçek / Halk Müziği
  Kılkopuz / Halk Müziği
  Rubab / Halk Müziği
  Nay / Halk Müziği
  Kemença / Halk Müziği
  alıntı