Milletvekillerinin görevleri nelerdir Maddeler halinde

'Haberler' forumunda Burcu tarafından 9 Nisan 2015 tarihinde açılan konu


 1. Milletvekillerinin görevleri nelerdir madde madde

  TBMM 81 ilden, toplam 85 seçim çevresinden doğrudan doğruya seçilen 550 milletvekilinden oluşur.

  TBMM'nin başlıca görev ve yetkileri ise, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;
  Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek;
  Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;
  Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek;
  Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek;
  Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek
  Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
  Anayasa ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yapmaktır.
  Diğer yandan Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.