Milletvekilinin Görevleri Nelerdir Kısaca

'Güncel Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 27 Şub 2013 tarihinde açılan konu

  1. Milletvekilinin Görevleri Nelerdir


    Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir. Türkiye'de tek meclis vardır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine milletvekili denmektedir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin anayasaya göre görevleri şöyledir.

    -Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak,Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek.Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermektir,Para basılmasına karar vermek,Savaş ilan etmeye karar vermektir.Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek,Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

    Ayrıca Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermektir.Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermektir.Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.