Milletvekilinin Görevleri Madde Madde

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Yasemin tarafından 28 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. Milletvekilinin Görevleri Maddeler Halinde


  Milletvekili demek demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir. Türkiye'de ilköğretim mezunu olmak, milletvekili olmak için yeterli.Türkiye'de milletvekili seçimlerin siyasi partilere %10 barajı uygulanır ve bu baraj Fransız sistemindendir.

  Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan milletvekillerinin anayasaya göre görevleri altta sıralanmıştır:

  *Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmaktır,

  *Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemektir,

  * Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermektir,

  * Para basılmasına karar vermektir,

  * Savaş ilan etmeye karar vermektir,

  *Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmektir,

  * Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmaktır,

  * Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermektir,

  * Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermektir,

  *Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir,