Mhp Mustafa Erdem Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 24 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mhp Mustafa Erdem Kimdir
  Mhp Mustafa Erdem Kim
  Mustafa Erdem Biyografisi


  Prof. Dr. Mustafa ERDEM


  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı

  Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1957
  Lisans: 1978
  Yüksek Lisans:
  Doktora: 1990
  Yardımcı Doçent: 1993
  Doçent: 2000
  Profesor: 2000
  Medeni Durum: Evli
  Bildiği Yabancı Diller: Arapça, Fransızca

  Uzmanlık Alanları
  Yurtiçi Görevler:
  Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı

  Yurtdışı Görevler:
  1996-1999 Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

  Kullandığı Burslar:

  Aldığı Ödüller:

  Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
  Türkiye Dinler Tarihi Derneği Üyeliği

  Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri:
  Dini Araştırmalar Dergisi Editörlüğü (2003- )

  Yurt İçi ve Yurt Dışında Yürüttüğü veya Yürütmekte Olduğu Projeler:

  Verdiği Lisans Dersleri:
  İLÖ403 – Dinler Tarihi

  Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:
  1 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
  2 Dinler Tarihinin Problemleri

  Verdiği Doktora Dersleri:
  1 Kurandaki Dinler
  2 Dini Çoğulculuk ve Türkiye

  Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:
  SEMPOZYUMLAR
  1-Türkistanın Dini problemleri, Türk Dünyasının Dini Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu 28-30 Nisan 1997.
  2-Türk Elderinin Bayırkı Doordogu Diniy İşenimderi Cana İslam, Oş XXI. Kılımdın Bosorgosunda: Ötmüşten Kelecege, El Aralık İlimiy Ameliyattık Konferansiya 9-11 Oktoyabır Oş 1997.
  3-Fergana Vadisinde ve Oş Bölgesinde İslamın Yayılışı, Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferensiyi Historia i Kultura Oşa i Oşs koy Oblasti v Domongolskyu Epohu, Uluslar arası Sempozyum 28-30 Ekim 1998.
  4-Orta Asyada Soydaşlarımıza Götürülecek Hizmetlerde Uygulanacak Usuller, Uluslar arası II. Din Şurası, 23-27 Kasım 1998, Ankara.
  5-İslam Dininin Türk Medeniyetinin Gelişmesine Katkısı, Türk Elderinin Düynölük Sivilizasiyada Algan Ordu Cana Rolü, El Aralık İlimiy Konferensiya 21-23 Ekim 1999, Oş.
  6-Monofizit Kiliselerde Din Anlayışı (Kıpti Kilisesi örneği), Cumhuriyetin 75. Yılı Münasebetiyle Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, 20-21 Kasım 1998, Konya
  7-Kuranda İlk İnsan, Kuran Kıssalarının Anlam ve Değeri IV. Kuran Haftası Kuran Sempozyumu, Ankara 1998.
  8-İslam ve Milli Bütünlük, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Sempozyumu, Ankara 1996.
  Kızılcahamam ve Çamlıderede Halk İnançları ve Dini Hayat, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi sempozyumu, 21-22 Ekim 1995.
  Türkiyede Dinler Tarihi Sahasında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Düşünceler, Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 24-25 Eylül 1992 Samsun.
  9-Türkiyede Hıristiyanlara Yönelik Misyoner Faaliyetleri, Türkiyede Misyonerlik Faaliyetleri konulu Tartışmalı İlmi Toplantı, 17-18 Nisan 2004, İstanbul.

  Yayımlanan Çalışmalar:
  a) KİTAP
  1 Kırgız Türkleri, ASAM Yayınları, Ankara 2000
  2 Hz. Adem, TDV Yayınları, Ankara 1999
  3 Dinler Tarihi, AÜAÖF Yayınları, Eskişehir 1998
  b) MAKALELER
  1 Türk Cumhuriyetlerinde Din Eğitimi (Dünü-Bugünü), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.III, Sayı:1, Ankara 1999, ss.23-58.
  2 Misyonerlik ve Kırgızistanda Misyoner Faaliyetleri, Dini Araştırmalar, C.I, Sayı:3, Ankara 1999, ss. 5-42.
  3 Kırgızistanda Nevruz Kutlamaları, Dini Araştırmalar, Cilt: II, Sayı:4, Ankara 1999, ss. 169-176.
  4 Geleneksel Türk Dini ve İslam, Dini Araştırmalar, Cilt: I, Sayı: 2, Ankara 1998, ss.79-91
  5 İlahi Dinlerin Helal ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, Ankara 1997, ss. 151-173.
  6 Türk Dünyasının Dini Problemleri, Türk Yurdu Dergisi, Cilt. 17, Sayı: 116-117, Nisan-Mayıs, Ankara 1997, ss. 157-163.
  7 Kıpti Kilisesi Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:36, Ankara 1997, ss. 143-178.
  8 Hıristiyanlıktaki Vaftiz Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:34, Ankara 1997, ss. 133-154.
  9 Kurana Göre Hz. Muhammed (SAV), Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 67, Ankara 1993, ss. 21-24.
  10 Hikmet Tanyunun Ardından, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 55, Ankara 1992, ss. 5-7.
  11 Hz. Muhammed İnsanlığın Beklediği Peygamberdi, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 28, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ankara 1992, ss. 37-44.
  12 Dinler ve Aile, Türk Aile Ansiklopedisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Cilt: I, Ankara 1991, ss.341-352.
  13 Cahız ve el-Muhtar Fir-Redd Alan-Nasara İsimli Risalesi, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Ankara 1989, ss. 453-473.
  14 Türkistanın Dini problemleri, Türk Dünyasının Dini Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu 28-30 Nisan 1997, TDV Yayınları, Ankara 1998, ss. 59-71.
  15 İslam ve Milli Bütünlük, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yayınları Ankara 1996, ss. 231-238.
  16 Kızılcahamam ve Çamlıderede Halk İnançları ve Dini Hayat, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi sempozyumu, 21-22 Ekim 1995, ESYAV, Ankara 1997, ss.103-113.
  17 İslamda İnsan Modeli, İslamda İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, TDV Yayınları, Ankara 1995, ss. 117-122.
  18 Kurana Göre Hz. Peygamberin Şahsiyet Çizgileri, İslamda İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, TDV Yayınları, Ankara 1995, 101-110.
  19 Orta Asya Güvenliğinde Radikal Dini Hareketler Sorunu, Stratejik Analiz, Şubat 2004, ss. 79-87.
  20 Küreselleşme ve İslam Dünyası, Dini Araştırmalar, Cilt:6, s.17, ss.5-9.
  21 Hayal ve Gerçek Arasında AB, Hıristiyanlık ve Diyalog, Dini Araştırmalar, Cilt:7, s.19, Mayıs-Ağustos 2004.
  22 Dinler Arası Diyalog ve Türkiye, Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2005.
  c- DİĞERLERİ:
  1 el-Milel ven-Nihal (Makaleler), Muhammed b. Abdulkerim eş-Şehristani, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXX, Ankara 1988, ss.1-33. (Çeviri)

  Üzerinde Çalıştığı Konular:
  1 Dinler Arası Diyalog
  2 Misyonerlik Faaliyetleri