Mey Nedir, Meyin özellikleri

'Medya Bölümü' forumunda HazaN tarafından 15 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mey hakkında bilgi
  Müzik aleti Mey

  Mey, müzikte nefesli bir çalgıya verilen isimdir Ancak sözlüklerimize girmesi çok eski değildir, Kamus-ı Türki'de bile çalgı anlamına rastlanmamıştır Zaten Gazimihal'de, TDK sözlüklerine bu kelimeyi 1929 yılında kendisinin verdiğini ve lügatlarımız gibi, ferhenk ve kamuslarda izine rastlanmadığını söylemiştir Halen TDK sözlüğünde mey; eksik ve yanlış olarak şöyle tarif edilmektedir: ''Doğu Anadolu'da kullanılan bir tür küçük zurna" Son yıllarda basılan müzik ansiklopedi ve sözlüklerinde de, "Halk müziğimizde kullanılan bir çalgı" gibi eksik açıklamalar mevcuttur

  Bize göre, Mey ismi nay-ı balaban veya nayçe-i balaban isminin günümüze yansımasıdır Bilindiği üzere Farsça "çe'' küçültme ekidir Nay ise eski İran dilindeki nada'dan türemiş bir kelimedir Nada'nın anlamı da kamıştır Nay dilimizde ney olmuştur ''Ney, Farsça nay kelimesinin muhaffefidir'' Mey kamışla çalınan bir çalgıdır ve kamış bu çalgıya karakteristik özelliğini verir Nay'ın anlamı da kamıştır Büyük bir olasılıkla, mey kelimesi dilimize nay 'dan incelerek giren ney'den ayrılması için girmiş bir kelimedir Çünkü ney, Klasik Türk müziğinde kullanılmakta olan bir çalgıdır Mey ise halk müziğimizde kullanılmaktadır Belki de vurgulanmak istenen bu ayrım idi Örneğin mey halen Ermenistan'da nay ismi ile de kullanılmaktadır Ayrıca Gaziantep'te, nay denilen ve Erzurum pazarı için yapılan mey gövdelerinin varlığı da bilinmektedir
  [​IMG]
  Ses Sistemi
  Mey, bir oktav ses sahası olan çalgıdır Yapısında, yedeni de bulunan rast makamı dizisi mevcuttur

  Diatonik bir çalgıdır Kromatik ses elde edebilmek için deliklerin yarım açılması ve dudakların yardımı gerekir İcracı parmakları yarım açıp kapama dışında dudaklarını sıkarak veya gevşeterek kromatik sesin alınmasına yardımcı olur

  Ses sınırının dar olması nedeniyle mey'de transpoze olanağı sınırlıdır Belirlenen her bir tam ton için ayrı bir mey kullanmak gerekmektedir Yarım tonluk farklılıklar kamış değişimi veya kamışa eklenen ve boğaz ismi verilen parça yardımıyla olur Fakat aynı gövde üzerine kamış yardımıyla bir tonluk farklılık yapılmaya kalkıldığında seslerde bozulma olmaktadır

  Meyler, Ana, Orta ve Cura olmak üzere üç ayrı yapısal özellikte sınıflandırılmıştır

  Esas itibariyle mey notaları yazılırken fa anahtarı kullanılmalıdır Halk Müziğimizin pes sesli bu çalgısında, Türk Müziği notalama sisteminden kaynaklanan (doğruluğu tartışılabilir) zorunluluklardan dolayı sol anahtarı kullanılmaktadır