Mevlananın peygamber sevgisi

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 24 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. mevlana peygamber sevgisi - mevlananın peygamber sevgisi

  Mevlana eserlerinde Hz. Peygamber'e ve O'nun sünnetine çok önem vermiştir. Hz. Peygamberin güzel ahlâkını kendisine örnek almış, örnek aldığı bu ahlâkın neticesinde de tüm dünyada bir sevgi abidesi haline gelmiştir.

  Üzerinde yaşadığı topraklardan tüm dünyaya ışık saçan Mevlâna, yankı bulduğu her yerde, özellikle de batı dünyasında en çok bu özelliği ile ön plâna çıkmıştır. Mevlâna'nın her inançtan insan tarafından sevilmesi, insanların onun eserlerinde kendisiyle ilgili bir şeyler bulması, onun hiçbir inanç ayırımı gözetmeksizin tüm insanları, hatta tüm varlıkları sevmesinden ileri gelmektedir.

  Mevlâna, Mesnevî'sinde sevgi ve sevgi kaynaklı duygularını ifade ederken özellikle sembolik hikâyeler kullanmıştır. Bu hikâyeleri anlatırken de âyet ve hadislerden bol miktarda örnekler getirmiştir. Örnek alınacak kişi olarak da özellikle Hz. Muhammed'i değişik şekillerde anmıştır. Hz. Peygamberi hem ismiyle hem de sıfatlarıyla zikretmiş, özellikle Ahmed, Muhammed, Mustafa isimlerini çok kullanmıştır.

  Mevlâna, eserlerinde Hz. Peygambere dair yaptığı tasvirlerde, âlemlere rahmet olan bu yüce zatın sadece olağanüstü üstünlüğünü ve yüceliğini gözler önüne sermekle kalmaz aynı zamanda insanlık tarihinin en şereflisi, mürşidi, efendisi olan Hz. Muhammed (SAV)'e karşı olan aşkını ve sevgisini de çok güzel bir şekilde dile getirir. Mevlâna'nın Hz. Peygambere karşı beslediği bu sevgi ve aşk eserlerinin her yerinde mevcuttur.

  Dr. Hasan Almaz