Mest üzerine mesh

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Mest üzerine mesh
  Mest üzerine mesh nasıl yapılır
  Meshin müddeti
  Meshin şartları  Mest üzerine mesh
  Abdest aldıktan sonra ayaklarına mest giyen kimse tekrar abdest alırken mestlerini çıkarmayıp üzerlerine mesh etmesi yeterlidir.Bu dinimizin müslümanlara gösterdiği bir kolaylıktır.

  Abdest alınıp sıra ayaklara gelince önce sağ elini ıslatıp 3 parmakla sağ ayağın ucundan başlayarak ayak bileğine doğru topuğu aşmak üzere mestin üzeri bir kere sıvanır.Sonra sol el ıslatılarak sol ayakta böyle mest edilir.Mestlerin altı mest edilmez.

  Meshin müddeti
  Yolcu olmayanlar 24 saat müddetle her abdest alışta mestler üzerine mesh ederler.24 saat geçince bu süre bittiğinden abdest alırken yine ayakların yıkanması gerekir.Dinen misafir olanlar için bu süre 3 gün 3 gece yani 72 saattir.

  Mestin şartları
  Mestler üzerine yapılan meshin câiz olabilmesi için başlıca şu şartlar aranır:
  1 - Mestler ıslatıldığında suyu içine geçirmeyecek bir vasıfta olmalıdır.
  2 - Mestler, bağsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın ve sıkı olmalıdır. Aynı zamanda, 12 bin adım (8-9 km.) kadar uzun bir yola dayanabilecek bir sağlamlıkta bulunmalıdır.
  3 - Mestler, ayakları topuklarla birlikte her taraftan örtmelidir.Topuklardan kısa mestler üzerine mesh yapılamaz. Mestlerin, ayağa giyildikten sonra düğmelemek veya bağlamak suretiyle topukları kapatacak şekilde olması da câizdir. Fermuarlı mestler de aynı şekildedir. Yeter ki, ayağa giyilip, düğmesi iliklendiğinde veya fermuarı çekildiğinde, ayak topuklarla beraber tam örtülmüş olsun. Mestte delik ve aralık kalmasın.
  4 - Mestlerden hiçbirinde topuktan aşağı kısmında üç parmak girecek miktarda bir delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Mest üzerindeki delik ve yırtıklar, ayrı ayrı yerde ise, hepsinin toplamı dikkate alınır. Eğer hepsi üç parmak miktarını buluyorsa, o mest üzerine mesh caiz olmaz. Bir mestteki sökük ve yırtıklar toplanır, iki mestteki yırtıklar ise toplanmaz, ayrı ayrı hesap edilir. Binaenaleyh bir mestte iki, diğerinde de bir veya iki sökük varsa, bu sökükler meshe mâni olmaz.
  5 - Her ayağın ön tarafından en az üç el parmağı kadar bir mahal bulunması da şarttır. Bir veya iki ayağın ön kısımları kesik ve kopuk olursa o ayağa mest giyilerek üzerine mesh verilmesi caiz olmaz.
  6 - Mestler, ayağa abdestli olarak giyilmelidir. Mest üzerine mesh yapılabilmesi için önce abdest alınır, sonra bu abdest bozulmadan mestler giyilir.